169. Sayı Takdim

Kıymetli Okuyucularımız, Fert ve toplumun kilit taşı: Aile. Aile mukaddes bir mefhum. Bu sebeple belki fertteki ve toplumdaki bozulma en son ona yansıdı. Eskiden ferdî hayatında dağınık insanlar dahî; toplum için, geleneğe, örf ve âdete ters düşmemek için o mukaddesimize hürmet ederdi. Fakat o gecikmeyle beraber; artık aileye de, insanımızın uğradığı ruh ve mâneviyat kaybı yansıdı. Boşanma istatistikleri; «Yangın var!» […]

MAHKEMELİK BİR TOPLUM

Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Rabbimiz buyuruyor: “Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin! Kendiniz bilip dururken, insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları hâkimlere (idarecilere veya mahkeme hâkimlerine) vermeyin.” (el-Bakara, 188) Elmalılı Hamdi Efendi, bu âyetin tefsîrinde, günümüze uzanan şu îzahlarda bulunur: “Elbette mü’minlere yaraşan daima helâl yemektir. Muâmelâtınızda (her türlü alışverişinizde) birbirinizin malına ve hukukuna iyi riâyet ederseniz, […]

Fazîletin, Huzurun ve İki Cihan Saâdetinin Şartı: ÇİLELERE TAHAMMÜL

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi MEDENİYETİMİZİN HEDEFİ Her medeniyet, kendi insan tipini meydana getirir. Yüce dînimiz İslâm; Kur’ân ve Sünnet medeniyetidir ki, ham insandan kâmil insan inşâ eder. Bunun en güzel misâli, asr-ı saâdettir. Çünkü câhiliyye insanından fazîletler medeniyeti tesis edilmiştir. Asr-ı saâdetten kıyâmete kadar da bu medeniyetin yegâne muallimi Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’dir. Cenâb-ı Hak, O’nu bütün […]

KUR’ÂNÎ TÂLİMATLAR -4- İSLÂM’DA TEBLİĞ EMR-İ Bİ’L-MÂRUF ve NEHY-İ ANİ’L-MÜNKER

Yazar:Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi İNSAN MÎRÂSI Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in dâr-ı bekāya irtihâl ettikleri günün sabah namazıydı. Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- oda kapısının perdesini kaldırdılar ve o esnada Hazret-i Ebûbekir’in imamlığında namaz kılan sevgili ashâbını son defa seyrettiler. Onları (yani yetiştirdiği o müstesnâ nesli, ardında bıraktığı o güzîde insan mîrâsını) yan yana saf tutmuş, cemaatle namaz hâlinde […]

ÇANAKKALE!

Halil KAŞIKÇI Allah -celle celâlühû-’nun yarattığı bir insan, bir kul; şeriatın emrini ve sünnet-i seniyyeyi tatbik ettiğinin üzerine artı olarak bir ibâdet daha koymak istiyorsa muhakkak Çanakkale’ye gitmeli. Şehidliği ziyaret etmeli, her şehid mezarının başında yarım gün, bir gün geçirmeli. Her şehîdin; yüreğindeki vatan sevgisinin, îman şuurunun neleri yapmaya kādir olduğunu hissetmeli, yaşamalı, olabildiğince empati yapmalıdır. Çünkü oradaki her mevkiin […]

KİM DAHA ŞANSLI?

Zahit GENÇ zahitgenc80@gmail.com Biz; yokluğun içinde büyümüş, yoksulluğun sıkıntılarını çekmiş, mahrumiyetin acılarını tatmış, hayatın tüm zorluklarını yaşamış bir neslin fertleriyiz. Bu sebeple geçmiş yıllarla, zamanımızın; bizim nesille, günümüz insanının özelliklerini ve sahip oldukları imkânları biliyoruz. Bazen gençlerle bazen de kendi yaşıtlarımızla bu konu üzerinde eski ile yeni nesli ve şartları kıyaslayıp sohbet ediyoruz. Yaptığımız değerlendirmelerde aşağıda sıraladığımız sonuçlar ortaya çıkıyor. […]

RUHSAT VAR DA ŞARTLARIYLA VAR!..

Asım UÇAROK Son birkaç asırdır, İslâm âleminde ve ülkemizde birçok sahada içtimâî yapımıza yönelik ithamlar ve reform teklifleri yapılmaktadır. Bu sahaların başında kadın mevzuu gelmektedir. İslâm’a en çok hücum edilen hususlardan biri de, İslâm’ın «teaddüd-i zevcât»a yani erkeklerin birden fazla evlenmesine izin vermesi meselesidir. Birçok din muârızı ve İslâm düşmanı tipin; dînimizin teklif ettiği toplum yapısına (şeriata) dair ilk kurduğu […]

YALNIZIM DİYE HAYIFLANMAYASIN…

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Sabır, incecik sırat; Murat içinde murat. Sabır Hakk’a tevekkül, Sabır Hakk’a itimat. (Necip Fazıl KISAKÜREK) O da istemez miydi başını dizine dayayacak birisi olsun, bağrına basacak bir yavrusu olsun, ama olmamıştı işte, Rabbim nasip etmemişti… Birkaç taliplisi çıkmadı değil, ama içlerinden yüreğine dokunacak birisi çıkmamıştı. O da kaderine râzı olmuştu. Râbia Hanım ellili yaşlardaydı. Bir […]

KÂĞIT MENDİL GİBİ KULLUK OLUR MU?

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Çocukluğumda yaz Kur’ân kurslarının ayrı bir önemi vardır. Aksaray Küçük Bölcek Mahallesi’nin küçük bir mescidi vardır. Cami demiyorum; o yıllarda minberi olmadığı için, cuma namazı kılınmazdı. Sonradan minber ilâve edildi. Cami bugün bile, birçok hâtıraları ile ayakta duruyor. Hikâyemiz 1976 yılının yazında geçiyor. Bendeniz 10 yaşındayım ve yaz Kur’ân kursuna o camiye gidiyorum. Evimiz; Aksaray Merkez Çerkez […]

CÜMLEDEN ÂLÂ İMİŞ!..

Yavuz Sultan Selim Han   پادشـاه عالـم اولـمـق بر قورو غوغـا ایمـش ؛ بر ولی یە بندە اولمق جملەدن اعلى ایمش ! Pâdişâh-ı âlem olmak bir kuru kavgā imiş; Bir velîye bende olmak cümleden âlâ imiş!..

1 2 3 141