SU HAYATTIR

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Yayınlanma merhalesinde olan ERTUĞRUL’UN DEDESİ/CAN BORCU isimli romanımda, mahallemizin camisinde bayram namazı öncesi vaaz eden Yusuf Hoca; “–Su kavga etmez!” demişti. “Hayat verir, can verir, ferahlık verir, temizlik ve huzur verir su.” demişti. Son cümleyi söyleyince başa dönüp yeniden; “Kavga etmez su!” diyerek açıklamaya yönelmişti. “Akarken önüne çıkan engeli itmez, tepmez, tekmelemez. Etrafından dolanıp geçer gider. […]

Continue reading »

Bugünkü Hâle Dâir DEĞERLENDİRMELER

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Her hâdiseyi müslümanca değerlendirmemiz îcap eder. Uzun zamandır söyleniyordu; «Dünya global bir köye dönüştü.» diye. İşte bu zamanlar tam da o fikrin tezâhür zamanlarıdır. Dünyada yayılan iyilik ve kötülük, güzellik ve çirkinlik, zulüm ve terör, hastalık ve salgın ister istemez birbirleriyle yakın ilişki içinde bulunan dünya insanlarını etkiliyor. Bundan kaçınmak mümkün değil. Zira senelerdir; ticaretinden turizmine, […]

Continue reading »

HIFZU’S-SIHHA

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Dînimiz İslâm, Kur’ân-ı Kerim ile her türlü bedenî ve rûhî hastalıktan sakınmamız için bize sağlam prensipler sunmuş. Bu prensipleri incelendiğimizde, hıfzıssıhha kanunlarına ulaşmamız hiç de zor olmaz. Çünkü tarif itibarıyla «hıfz el-sıhha: Sağlığı korumak»; Sağlıklı yaşamak için lâzım olan tedbirlerin tamamı demektir. Biraz daha açacak olursak, hastalanan insan elbette tedavi edilmeli, ancak hıfzıssıhha […]

Continue reading »

AKSİ TÜRKLER

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Bir Balkan yahut Orta Asya ülkesine gittiğinizde, oranın müslüman halkına yakışmayacak şeylerle karşılaşırsanız suçlayacağınız adres bellidir: Sovyet zulmü… Komünist işgali dönemi… Aynı duyguyu daha muhafazakâr beldelerden bizi ziyarete gelenler de yaşıyor olmalılar. Onlar da Tanzimat’tan beri yakalandığımız yabancılaşma hastalığımıza kesiyor olmalılar faturayı. 1552-1554 yılları arasında bizi, ülkemizi ziyaret etmiş, daha doğrusu İstanbul’da esir olarak […]

Continue reading »