Sanatımızda; «GÖNÜLLER SULTANI» HAZRET-İ MEVLÂNÂ

Hasan TOPBAŞ hasantopbas87@gmail.com   Mîlâdî on üçüncü asır… Bir yandan haçlı baskısı, diğer yandan Moğol zulmü ile bunalmış, ye’se düşmüş Anadolu halkı…   İşte, tam da o devirde; istikbâlin «Anadolu İrfânı» diye tabir olunacak o muhkem kalesinin gönül gönül örülmesinde büyük pay sahibi olacak bir delikanlı, ailesi ile Belh’ten başlayacak meşakkatli bir yolculuğun besmelesini çekiyordu.   Hicreti esnasında, olgunluğu ile görenleri kendisine hayran […]

Continue reading »

KÜLTÜR ve SANATIN BİZCESİ

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com   Geçtiğimiz zaferler ayı olan Ağustos ayında (24-26 Ağustos); Muş ilçemizin Malazgirt ilçesinde, zaferin yıldönümü kutlamalarında; ata sporlarımız, gençlere yönelik faaliyetler ve gösteri ekiplerinin icrâ ettikleri faaliyetlerin yanında, hem yörede yaşayan halkımızın hem uzaktan-yakından teşrif eden misafirlerin yanı sıra memleketimizin kültürel bütünlüğüne yakışmayan -sözüm ona- sanat adına sergilenen pespaye konser, bizleri derinden yaralamıştır.    Böylesi anlamlı bir günde, bu ne […]

Continue reading »

Bir Tefekkür Vesilesi; BEYAZ GECELER

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Bütün nimetler gibi, can da şahsın mülkiyetinde bir varlık olmayıp, emâneten tevdî buyurulması hasebiyle, üzerinde istenildiği gibi tasarrufta bulunulamaz. Şeyh Gālib bu cevherin keyfiyetini; Bir şûlesi var ki şem-‘i cânın; Fânûsuna sığmaz âsumânın. diye vasfediyor. Bu cümleden olarak, çeşitli sâiklerle; sağlığı koruyucu tedbirlere uymamak ve hastalık hâlinde tedavi olmamak, intihar etmek, ötenazi denilen tıbbî yoldan hayatına […]

Continue reading »

Bir İnsanlık Vecîbesi; KENDİNİ BİLMEK

B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Sonsuzluk; hikmetine binâen, anlayışı bir ölçü çerçevesinde tanzim buyurulmuş insanoğlunun idrâkinin ötesinde bir mefhumdur. İhtişamı havsalaya sığmayan kâinatta, hayat olduğu bilinen tek gezegen dünyamız. Burada da sonsuz güzellik ve zenginlikte bir hayat olması hasebiyle; yine idrâk ötesi bir yaratılış, bir tanzim bahis mevzuu. Bu münasebetledir ki; âciz akıllarıyla kâinâtın sırlarına vâkıf olmak isteyen bir kısım allâme […]

Continue reading »