KIYÂMETE KADAR YAŞAYANLAR

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com   Başlıktaki ifade, ilk bakışta garip gelebilir. Malûm, dünyada bulunan her şey yok olmaya mahkûm yaratılmış. Allah Teâlâ’nın dışında, kâinatta ebedî kalacak hiçbir şey yok. Allah Teâlâ’nın sonsuz ve sınırsız kudreti ile yarattığı kâinât içinde, en şerefli mahlûk olan insanın da ömrünün bir sınırı var. Bu sınıra biz ecel diyoruz. Ecel geldiği zaman ne bir saniye eksik ne de […]

Continue reading »

EVLÂTLAR ve MES’ÛLİYET NİÇİN BIRAKAYIM?

Yazar: Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Ömer bin Abdülazîz -rahmetullâhi aleyh- şarktan garba uzanan muazzam bir devletin halîfesi olduğu hâlde, riyâzat içinde yaşıyordu. Hilâfete geldiğinde hanımından mücevherlerini beytülmâle vermesini istemiş, o da kabul etmişti. Evlâtları da son derecede riyâzat içinde yaşıyorlardı. Bir gün veziri; “–Efendim, beytülmalden aldığınız tahsisâtın kâfî gelmediği görülüyor. Biraz daha fazlasını emir buyursanız da, bir kısmını ihtiyaten biriktirip […]

Continue reading »

ADÂLETİ SOSYAL MEDYADA ARAMAK

Mehmet MENCET İsmi gibi ilim, edebiyat ve tasavvuf neşriyatının yüz akı mecmûalarından biri olan Yüzakı dergimizde evvelce yayımlanan hâtıralarım kısa bir süre önce; «Emekli Bir Hâkimin Hâtıralarıyla Anadolu İrfanı» adıyla kitaplaştı. Bir sadaka-i câriye minvâlinde ardımda bırakmak istediğim bu kitap fikri için şahsımı yüreklendirenlere ve bilhassa bu fikrin hayata geçmesinde hak sahibi olan muhterem Muhammed Ali EŞMELİ ve Mustafa Asım […]

Continue reading »

HOŞ AYASOFYA’SIN VESSELÂM

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr İlk insan Hazret-i Âdem’den başlayarak günümüze gelinceye kadar her dönemde hayır ve hayrat yapan, vakıf kuran hayırlı insanlar olmuştur. İslâm dîni, mü’minleri hayra ve hasenâta, vakıf kurmaya teşvik ettiğinden bütün müslümanlar kendi kültür ve imkânlarına göre hayrat yapmışlar ve vakıflar kurmuşlardır. Bunlardan eğitim, öğrenim, araştırma, ilim, sanat, kültür ve sağlıkla ilgili olanlar son derece önemli […]

Continue reading »

FÂNÎYİ BÂKÎ YAPAN SIR: SADAKA

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Mustafa CANLI canli20@hotmail.com Sadaka, her müslüman üzerine bir vecîbedir. Sevgili Peygamberimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- bu hususa şöyle işaret buyurmuşlardır: “Her müslümanın sadaka vermesi gerekir.” (Müslim, Zekât, 55) Her müslüman zengin olamayacağına göre, burada bahsedilen sadaka; sadece mal ile verilen sadaka değildir. Bunun dışında da sadakaların olduğu açıktır. Güzel dînimiz İslâm’da sadakanın yelpazesi öyle geniş […]

Continue reading »

BİR TABAK İNCİR

YAZAR : Ahmet ZİYLAN Kâmil odur ki, bıraka dünyada bir eser, Eseri olmayanın yerinde yeller eser… Farklı farklı söylenen mühim bir hakikat: İnsan bu dünyada bir eser bırakma gayretinde olmalı. Mâzîye bakınca ecdâdın en büyük gayesinin bu olduğunu görüyoruz. Arkalarında bir eser bırakmak! Bir vakıf, bir camii, okul, kitap, hastahâne, külliye… Bir dergâh, medrese, kervansaray, çeşme… Hulâsa yaratılmışlara faydalı olan […]

Continue reading »

ALDIRMAYAN ALDANIR

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Dizginini koparan doru taylar gibiydi. Yatağına sığmayan coşkun çaylar gibiydi. Sözü düşmezdi yere, dediği hep dedikti, Şartları o koyardı, mağrurdu, başı dikti. Bekletir beklemezdi, konuşur dinlemezdi, Derdi büyük de olsa, âşikâr inlemezdi. Tuttuğunu koparan, attığını vurandı, Demiri tek eliyle, iplik gibi burandı. Yerdi değirmen gibi, doymak nedir bilmezdi, Karpuzu yarmak için, bıçağa eğilmezdi. Okurdu, […]

Continue reading »