Asıl Tedbir Alınması Gereken Salgın; MÂNEVÎ HASTALIKLAR

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Hayatımız normal seyri içerisinde devam ederken, son birkaç aydır fevkalâde bir gündemle meşgul olmaya başladık. Ağırlığı bir miligram bile gelmeyen bir varlık, dünyanın düzenini altüst etti. Evvelce belki ölümü filân düşünürdük de bu vesile ile biraz daha yakına geldi, daha net bir şekilde hisseder olduk. Evvelce; «Vazgeçilmez!» dediğimiz; «Olmazsa olmaz!» dediğimiz birçok alışkanlığımızı, salgın sonrasına tehir eder […]

Continue reading »

Bir Tefekkür Vesilesi Olarak SALGIN GÜNLERİMİZ

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Olağanüstü zamanlardan geçiyor, sıra dışı şeyler yaşıyoruz. Gözle görünmeyen, küçücük bir varlık; dünya düzenini altüst ediyor. Koca devletler, ekonomiler, teknolojiler; bu küçük varlığın önünde deyim yerindeyse diz çöküyorlar. Kıtalar arasında teröristlik yapan devletler, ellerindeki gelişmiş silâhlarla övünen süper(!) güçler; bu amansız düşman(!) karşısında neredeyse teslim bayrağını çekiyorlar. Yaşadığımız hâdiseler ve içinde bulunduğumuz şartlar, her şeyin mânâsını değiştiriyor. […]

Continue reading »

BİR EV, BİR ÜMMET ve BİR DÂVÂ, KADINLARIN OMUZLARINDA YÜKSELİR

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com “–Yaşadığımız çağda, en fazla sömürülen ve sû-i istimal edilen nedir?” diye bir soru sorulsa; sayılacak maddelerin en başında; “–Kadın…” diye cevap vermenin uygun olduğunu düşünüyorum. Zira kadın; fıtrat îcâbı olması gereken yerden alınmış, üzerindeki koruma kalkanı kaldırılmış, ona ulaşabilmenin her yolu kolaylaştırılmış ve neticede bir metâ hâline getirilmiştir. Modern(!) çağda kadın; ucuz iş gücü olarak emeği, nefsî […]

Continue reading »

ALLAH TEÂLÂ’NIN HAKKINA RİÂYET ETMEK

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com Sonsuz kudreti ve kuvveti ile zerreden küreye şu muazzam kâinâtı muntazam bir şekilde yaratan Allah Teâlâ; hem yarattığı kâinâtın, hem de içindeki mahlûkatın nizam ve intizam içerisinde yaşaması için belli kaideler koymuştur. Yarattığı kâinâtı ve içindeki mahlûkatı en iyi şekilde tanıyan, onların zâfiyetlerini ve yeteneklerini en iyi bilen Allah Teâlâ; mahlûkatın içerisinde akıl ve idrak nimetini verdiği […]

Continue reading »
1 2 3