Gıdalardaki Katkı Maddeleri 4

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL PEYNİR MAYASI (RENNET) I. Tanımı ve Çeşitleri: Peynir, süt proteininin (kazeinin) peynir mayası veya peynir kültürü ile pıhtılaştırılması ve bu pıhtıdan peynir suyunun (whey) ayrılmasıyla elde edilen fermente bir süt ürünüdür. Klâsik peynir yapımında süt, peynir mayası ile pıhtılaştırılır. Bu maya bir enzimdir ve görevi sütü sıvı hâlde enzimdir ve görevi sütü sıvı hâlde parçalamaktır ve […]

Continue reading »

GIDALARDAKİ KATKI MADDELERİ-3

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL KATKI MADDELERİNİN SINIFLANDIRILMASI Asitler Gıdalara ekşi bir tad vermek, kabartıcı maddelerden karbondioksit gazının serbestleşmesini kolaylaştırmak ve ayrıca bazı boya maddelerinin erimesini temin için kullanılan maddelerdir. Yapışmayı Önleyici Maddeler (Anti-Caking Agents) Gıdaların içerisindeki değişik maddelerin birbirine yapışmaya meyillerini azaltan maddelerdir. Köpüklenmeyi Önleyici Maddeler (Anti-Foaming Agents) Reçel ve benzeri gıdaların kaynatılması sırasında kabın üstünde biriken beyaz tabakanın teşekkülünü […]

Continue reading »

GIDALARDAKİ KATKI MADDELERİ–2

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL Gıda imalâtçıları bazı maddeleri belli miktarlarda esas gıdaların içine katma hakkına sahiptirler. Bu maddelerin bazıları hayvanî veya bitki menşelidir, bazıları ise doğrudan kimyevî maddelerdir. Bazıları sadece suda erir, sudan başka bir yerde erimez, bazıları ise sadece alkolde erir ve alkolden başka bir yerde erimez, bazıları yerine göre bazen suda, bazen alkolde erir, bazıları ise sadece yağda […]

Continue reading »

GIDALARDAKİ KATKI MADDELERİ–1

Prof. Dr. Hasan DOĞRUYOL GİRİŞ Yurt dışına çıkmaya niyetli hemen her vatandaşın kafasını daha ülkeden ayrılmadan kurcalamaya başlayan üç önemli konu vardır. Bunlardan birincisi bulunduğu yere göre kıblenin yönünün tayini, ikincisi namaz vakitleri, üçüncüsü ise yeme-içme meselesidir. Son zamanlarda bulunduğu konuma göre kolayca ayarlanıp kıbleyi gösteren pusulalar ve mahallî saatlere göre hazırlanmış namaz vakitlerini içeren küçük cep takvimleri bu önemli […]

Continue reading »