Mü’minlerin Annesi ÜMMÜ HABÎBE REMLE BİNT-İ EBÎ SÜFYÂN SAHR BİN HARB EL-ÜMEVİYYE -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Ümmü Habîbe Vâlidemiz, İslâmiyet’ten on yedi yıl önce Mekke’de doğdu. Benî Ümeyye kabîlesindendir. Babası, Kureyş kabîlesinin reisi Ebû Süfyân Sahr bin Harb’dir. Annesi ise Safiyye bint-i Ebu’l-Âs’tır. Ümmü Habîbe Vâlidemiz’în nesebi, Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in mübârek nesebiyle, Abdimenâf’ta birleşir. Ümmü Habîbe Vâlidemiz, Hazret-i Osman -radıyallâhu anh-’ın halasının kızı, Muâviye -radıyallâhu anh-’ın kız kardeşidir. Asıl ismi Remle’dir. İlk […]

Continue reading »

Mü’minlerin Annesi SAFİYYE BİNT-İ HUYEY BİN AHTÂB -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY 610 yılında Medine’de doğdu. Babası yahudi kabîlelerinden olan Benî Nadîr’in reisi Huyey bin Ahtâb, annesi aynı kabîleden Berre bint-i Semev’el’dir. Safiyye Vâlidemiz ilk evliliğini Benî Nadîr’in ileri gelenlerinden şair Sellâm bin Mişkem ile gerçekleştirdi. Ondan boşanınca Kamus Kalesi komutanı olan Kinâne bin Rebî‘ Ebu’l-Hukayk ile evlendi. Safiyye Vâlidemiz’in iki evliliğinden de çocuğu olmamıştır. (İbn-i Hacer, Fethu’l-Bârî, IV, 814) […]

Continue reading »

Mü’minlerin Annesi CÜVEYRİYE BİNT-İ EL-HÂRİS BİN EBÎ DIRÂR -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Cüveyriye Vâlidemiz, Huzaa kabîlesinin Benî Mustaliḳ kolunun reisi Hâris bin Ebî Dırâr’ın kızıdır. Asıl ismi Berre’dir ve 607 yılı civarında doğmuştur. İlk evliliğini amcasının oğlu Müsâvi bin Safvân ile yapmıştı. Evliliği uzun sürmemiş, kocası Benî Mustalik Gazvesi’nde ölmüştür. Bu evliliğinden çocuğu da yoktu. ALLAH RASÛLÜ’NÜN CÜVEYRİYE VÂLİDEMİZ İLE EVLİLİĞİ Benî Mustalik kabîlesi müslümanların günden güne güçlenmesini hazmedememiş ve […]

Continue reading »

Mü’minlerin Annesi ZEYNEB BİNT-İ HUZEYME BİN EL-HÂRİS EL-HİLÂLİYYE -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Hazret-i Zeyneb Vâlidemiz, baba tarafından Arabistan’ın en güçlü kabîlelerinden olan Benî Âmir İbn-i Sa‘sa‘ kabîlesinin Hilâl koluna mensuptu. Kabîlesi arasında önemli bir nüfuza sahipti. Annesi ise Hind (Havle) bint-i Avf’tır. Zeyneb Vâlidemiz’in sekiz kız kardeşi vardı ve hepsi müslüman olduğundan, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kendilerine «mü’min kız kardeşler» demiştir. Kardeşleri arasında, daha sonra yine Peygamber’in zevcelerinden biri […]

Continue reading »