Mü’minlerin Annesi ZEYNEB BİNT-İ HUZEYME BİN EL-HÂRİS EL-HİLÂLİYYE -radıyallâhu anhâ-

Nüseybe AKSOY Hazret-i Zeyneb Vâlidemiz, baba tarafından Arabistan’ın en güçlü kabîlelerinden olan Benî Âmir İbn-i Sa‘sa‘ kabîlesinin Hilâl koluna mensuptu. Kabîlesi arasında önemli bir nüfuza sahipti. Annesi ise Hind (Havle) bint-i Avf’tır. Zeyneb Vâlidemiz’in sekiz kız kardeşi vardı ve hepsi müslüman olduğundan, Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem- kendilerine «mü’min kız kardeşler» demiştir. Kardeşleri arasında, daha sonra yine Peygamber’in zevcelerinden biri […]

Continue reading »