KELİMELERLE TOPLUM MÜHENDİSLİĞİ

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Konuştuğumuz kelimeler; artık neleri konuşmaya başladığımız, neye-nasıl adlar verdiğimiz, aslında pek çok şeyi ele veriyor. Bu arada bazı şeyleri artık hiç konuşmadığımız, konuşmayı çağdışı görmeye başladığımız, mevzu açıldığında ürkek bir sessizliğe gömüldüğümüz üzerine biraz derinlemesine düşünürsek; aslında üzerimizdeki toplum mühendisliğinin hiç de başarısız olmadığını fark edebiliyoruz. Hattâ toplum mühendisliği kelimesi bile, toplum mühendisliğine âlet […]

Continue reading »

EVLİLİKTE SAÂDET VE ŞİDDET ÜZERİNE…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Ruh ikizini bulmak. Bazıları evliliği böyle bir ütopyaya bağlar. Evliliği, ruh ikizini bulmak şeklinde değerlendirmek ne derece mümkün? Evliliğe böyle yüksek bir idealle başlamak, daha baştan tükeniş mi? Ruh ikizinden daha güzel ve daha gerçekçi kavram bulabiliriz: Ruh aynası… Hem; “Mü’min, mü’minin aynasıdır.” (Ebû Dâvûd, Edeb, 49/4918) hadîs-i şerîfiyle mutabakat içinde. Hem de evliliğin, […]

Continue reading »

ONLAR BÖYLE KORUDULAR!..

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Dün topyekûn işgaller, istîlâlar yaşadık. Milyonlarca kilometrekarelik geniş topraklarımız târumâr oldu. İslâm’ın son karakolu olan cennet vatanımızda mübârek ecdâdımız, muazzam bir kardeşlik ve beraberlik bağları ile din ve îmânı, vatan ve namusu; «Allah!» diyerek muhafaza etti. Bu hasletlerin yaralı, aksak, kusurlu ve zayıf olduğu nice coğrafyalarda ise büyük kayıplar, katliamlar gerçekleşti. Sömürgeler oluştu. […]

Continue reading »

ŞEREF DESTANI ÇANAKKALE

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Sarmışken boğazı zulmün askeri, Hasma; «Dur!» denilen an Çanakkale… Kalmadan yiğitler cihaddan geri, Felâha erilen gün Çanakkale… Gücüne güvenen sürüyle insan, Saldırdı ülkeme hiç aldırmadan, Toprağa karıştı nice masum can, Irmak olup coşan kan Çanakkale… Genç-yaşlı binlerce îmanlı nefer, Azıtmış düşmanda bırakmadı fer, Rabbim nasip etti yurduma zafer, Türk’ün tarihinde şan Çanakkale… Halkla […]

Continue reading »

ÇANAKKALE DESTANI

ŞAİR : GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com Canavarca saldırdı yedi düvel dört koldan, Destursuz geçilmezdi bu boğazdan, bu yoldan… Bedir’deki dilekler yine döküldü dilden, Duâlarla âminler karışıp döndü sele, Yazıldı tarihlere burası Çanakkale! Niğbolu’nun gölgesi Gelibolu’ya düştü, Boğazın sırtlarına nice sırtlan üşüştü… Şehidlik mertebesi, ne hülya ne de düştü, Meleklerle şühedâ vermiştiler el ele, Yazıldı tarihlere burası Çanakkale! Namus için kükreyip, […]

Continue reading »

BİZİM HUDUTLAR

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com Kıymetini bilen kişi, Koşar huduttan hudûda, Bin bir Yesevî dervişi, Coşar huduttan hudûda… Allah için, berat için, Îman dolu serhat için, Ribat ehli, cihat için Yaşar huduttan hudûda… Bizde îman, gayret vardır, Bu aşka sınırlar dardır, Sancağımız asırlardır, Taşar huduttan hudûda… Renk veririz gülden güle, Yeter ki Hak galip gele! Destan olmuş Çanakkale, Aşar […]

Continue reading »
1 2 3