BİZİM HUDUTLAR

ŞAİR : CELİL (Halil GÖKKAYA) halilgokkaya@gmail.com

Kıymetini bilen kişi,
Koşar huduttan hudûda,
Bin bir Yesevî dervişi,
Coşar huduttan hudûda…

Allah için, berat için,
Îman dolu serhat için,
Ribat ehli, cihat için
Yaşar huduttan hudûda…

Bizde îman, gayret vardır,
Bu aşka sınırlar dardır,
Sancağımız asırlardır,
Taşar huduttan hudûda…

Renk veririz gülden güle,
Yeter ki Hak galip gele!
Destan olmuş Çanakkale,
Aşar huduttan hudûda…

Damarda kan bayrak olur,
Namusumuz mızrak olur,
Celil’im bir yaprak olur,
Düşer huduttan hudûda…