Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – MÜFTERÎNİN SONU

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Nakşibendiyye tarîkatının Hâlidiyye kolunun kurucusu Mevlânâ Halid-i Bağdâdî -rahmetullâhi aleyh-, h. 1193’te Irak’ta doğdu. Nesebinin baba tarafından Hazret-i Osman’a ulaştığı rivâyet edilir. Çeşitli hocalardan ders alıp öğrenimini tamamladı. Mantık ve kelâm ilmi üzerine yoğunlaştı. Bölgedeki diğer ilim merkezlerini dolaştıktan sonra Bağdat’a gitti. İcâzet aldıktan sonra Süleymaniye Medresesinde müderrislik yaptı. 1805’te hac yolculuğunda tasavvufa alâka […]

Okumaya Devam Edin...;

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – O GÜNAHTA DİNLEYEN DE AYNI!

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî’nin şeyhi Abdullah Dehlevî -rahmetullâhi aleyh-, 1743’te Pencap’ta doğdu. Asıl adı Gulâmu Ali olan bu zâtın nesebi Hazret-i Ali -radıyallâhu anh-’a dayanır. Bu zât delikanlılık çağına geldiğinde, Delhi’ye giderek orada sâlihlerin sohbetlerinde bulundu. Kur’ân-ı Kerîm’i hıfzedip; tefsir, hadis ve fıkıh okudu. Hadîs-i şerif rivâyeti için icâzet aldı. Bir müddet sonra Mazhar Cân-ı […]

Okumaya Devam Edin...;

KAFKAS KARTALI

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com Her zamanki gibi kırışıksız dar siyah gömleği, jilet gibi ütülenmiş siyah pantolonu, altında pırıl pırıl cilâlı siyah yumurta topuk ayakkabıları ile salona girdi. O girince salondakiler sus pus oldu. Büyük bir ciddiyetle ellerini birbirine çarparak; “Haydi, bakalım!” dedi. Koltuk davulunun tınlamalarıyla salondaki herkes pozisyonunu almıştı bile. Artık akordeon nağmeleri, davulun tınlamalarına eşlik etmeye başlamış, […]

Okumaya Devam Edin...;

Tasavvuf Deryâsı SEYYİD TÂHA’L-HAKKÂRÎ -kuddise sirruh- HAZRETLERİ

YAZAR : Aydın TALAY aydintalay@gmail. com Dökülen takvim yaprakları ve su gibi geçip giden hayat serencâmı içinde, Allâh’ın emri istikametinde topluma yön vermeye çalışan mârifet erbabının gayreti başkadır. Zira onlar muhabbetin yoğurduğu, hizmetin coşturduğu gönül insanlarıdır. İşte Silsile-i Aliyye’nin otuz birinci halkasını teşkil eden ve 19. yüzyılda yaşayan Seyyid Tâha’l-Hakkârî Hazretleri; bu mübârek zâtlardan olup, dağları da bağları gibi çekici […]

Okumaya Devam Edin...;

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler
KALB-İ SELÎM KÂBE’DEN EFDAL!

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Mevlânâ Hâlid-i Bağdâdî Hazretleri 1779’da Bağdat’ın kuzeyindeki Zûr şehrinde doğdu. Nesebi, baba tarafından Osman -radıyallâhu anh-’a, anne tarafından da Ali -radıyallâhu anh-’a ulaşır. Zamanın pek çok büyük âliminden ilim tahsil etti ve icâzet aldı. Böylece devrindeki ulemânın ve tasavvuf erbabının en üstünü oldu. Hocası vefat edince onun yerine müderris oldu. Yedi sene kadar ders […]

Okumaya Devam Edin...;