OSMAN NÛRİ TOPBAŞ HOCAEFENDİ İLE İSTANBUL’UN SIRLARI ÖZEL MÜLÂKĀTI -3-

Fahri SARRAFOĞLU sarrafoglufahri@gmail.com Fahri SARRAFOĞLU: Efendim Osmanlı’da kurulan vakıflar arasında hanımların hatırı sayılır bir mevkiini görüyoruz. Bunlardan biraz bahseder misiniz? Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi: Vakıf medeniyetimizde, hanımların vakıfları mühim bir yer tutar. Normalde kadınlar ziynet eşyalarını, takılarını ve mücevherlerini çok severler. Fakat bizim medeniyetimizdeki hanım sultanları görüyoruz ki, hayır-hasenâtı ziynetlerinden daha çok seviyorlar. Gelen ziynetlerini de bozdurup hayır-hasenâta sevk ediyorlar. […]

Continue reading »

İPTAL YOK!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Biri itirazı bastı: –Olmaz! Bunu kabullenemem! Diğeri şaşkındı: –Öyle ama, netice değişmiyor. –Değişmeli. Öteki sesini yükseltti: –Şu problemler olmasa çok iyi, fakat. –İmtihan mecburî değil mi? –Ben yeteri kadar imtihandan geçtim vaktinde. Bir de şu acı problemler, olacak iş değil. –Problemden kaçabilecek bir ortam ve imkân var mı? –Olmuş, olmamış, ne gam? Ben […]

Continue reading »

Hüznün Türkçesi!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Mektep geri bırakmış, ‘okul’ çağdaş eğitmiş ! ‘Öğretmen’ muallakta, muallim çekip gitmiş. ‘Öneri’ tavsiye mi, teklif mi bilinmiyor. ‘Ne atarsak kâr’ sanma hâfıza silinmiyor… Bu ‘söylev’ karşısında nutkunuz tutuluyor. Kelime, deyim, mânâ ne varsa yutuluyor… Bir bilsen gönlümdeki hüznü, melâli, gamı … ‘Stres’ dedikçe kasvet, efkâr bastı ağamı… Ninem ‘yanıt’ı bilmez, dedem hazırcevaptı. Kelaynaklar Türkçemi […]

Continue reading »

HUDUT BİLMEZ GÖNÜL FETHİ!..

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Dün en gālip tecellîler, Bugün ürkek temennîler… O dev yangınlar ardında, Kalanlardır tesellîler… Yanık, hasretli ufkumda, Tüter haşmetli mâzîler… Sekiz aylık güzergâhtan, Koşup gelmişti gāzîler, İbâdet, hizmet aşkında, Fenâ bulmuş fedâîler… Uçup gelmişti şahsiyyet, Edep timsâli sûfîler… Saâdet asrıdır sanki; Muhâcirler, sahâbîler… Hudâ’dan bekleyip ecri, Cihan yurdunda hasbîler… Kulak ardında kalmıştır, Tereddütler ve mânîler… […]

Continue reading »