ŞİFÂDIR AŞK

ŞAİR : FECRÎ (Yard. Doç. Dr. İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

Ezelde kalbe konan habbe-i Hudâ’dır aşk.
Cihandan geçip cânı Cânân’a fedâdır aşk.

«Yuhibbühüm» lutfunu duyan şeydâ dillerde,
«Yuhibbûnehû» diyen bir sırlı sedâdır aşk.

«Elestü?» suâline «Belâ!» diyen ruhların,
Gurbette gösterdiği en güzel vefâdır aşk.

Seyr-i nüzül yolunda hasret ile hüzündür,
Seyr-i urûc yolunda sürülen sefâdır aşk.

Rasûller ve nebîler diliyle dağıtılan,
Menbâı Mevlâ olan tükenmez gıdâdır aşk.

Pervâneler misâli yakıp kanatlarını,
Yalnız yâri görene bir tatlı cefâdır aşk.

Gaflet ve günah ile nokta nokta kararmış,
Hasta gönüller için bulunmaz şifâdır aşk.

Denî dünya yurdunda daralan ruhlar için,
Mâverâ merdiveni sonsuz bir fezâdır aşk.

Ey Fecrî olur mu hiç gonca güller dikensiz?
Yârine, yâreliye ne tatlı ezâdır aşk…