NA‘T-İ HABÎB

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Ağla ey bülbül, bu hicrân, inci eyler şebnemi; Bağda güldür artıran, güldür azaltan, mâtemi. Döktürür bir yanda sel, bir yanda yangın coşturur, Gül bu zîrâ hem cehennem, hem de cennet dirhemi. Öyle fethetmiş ezelden bahçıvânın kalbini, Aşkı cennetten çıkarmış meşk ederken çiğdemi! Gül elinden devşirir gufrânı ancak, tevbekâr, Lutf-i Rahman böyle mağfûr eylemiştir Âdem’i. Türlü mevsim […]

Continue reading »

TARİH -1

Harun ÖĞMÜŞ harunogmus@gmail.com 24 Kasım 2020’de rahmet-i Rahmân’a tevdî ettiğimiz Necmettin Erbakan Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı emekli öğretim üyesi çok kıymetli Prof. Dr. Yusuf IŞICIK Hocamın vefatına; Ne musîbettir İlâhî bu, şaşırdık kaldık! Bu hazin yılda ne mâtemli haberler aldık! İsmet ERSÖZ Hocanın mâtemi sürmekte iken, Acı bir kayba dahî uğrayarak sarsıldık! Kalpten vurdu Kovid bir diğer üstâdımızı: […]

Continue reading »

KAYGI

SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com   Gönülsüz gönülsüz dolaşan bulut, Bahçeler târumâr, güller kuruyor. Bir damla gözyaşı, yok mudur umut; Her yeri yabânî otlar bürüyor. Tellerin derdi çok, tutmuyor düzen, Çobansız kalmaktır kavalı üzen, Âhûlar içinde yok bir göz süzen; Ümit meyveleri dalda çürüyor. Dumanı tütmüyor, bacalar mahzun, Geceler gündüzden uzun mu uzun, Artık kıymeti yok doğru bir sözün; Gözler […]

Continue reading »

ÇINAR YAPRAĞI

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Çınarın pek tanıdık yaprağı var. Bir zarîf el gibi beş parmağı var. Çınarın yaprağı tâzeyken açık, Bebeğin elleri tam zıt: Kapanık! Kuruyup düştüğü mevsim tel tel, Yumulan bir ele benzer o gazel. Sanki bir ömrü niyâz içre geçen, O el, ihsânını almış gökten. Lâkin insân ise can verdiği dem, Açılır elleri, eyler mâtem. Şu […]

Continue reading »