MÎRACDAN KALAN HÂTIRALAR

Osman Nûri TOPBAŞ   ÖYLE SIKINTILAR Kİ…    Fahr-i Kâinat -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz şöyle buyurmuştur:   “O gece (mîrac gecesinde) Abdurrahmân bin Avf’ı gördüm. Cennete, oturduğu yerde emekleyerek giriyordu. Ona dedim ki:   «–Niçin bu kadar ağır geliyorsun?»   Dedi ki:   «–Yâ Rasûlâllah! Malımın hesabı dolayısıyla, çocukları bile ihtiyarlatacak kadar ağır sıkıntılar geçirdim. Öyle ki, bir daha sizi göremeyeceğimi […]

Continue reading »

ADI ÜSTÜNDE… (S.A.S.)

TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Yüce Mevlâ O’nu gösterdi cemâlin sorana, Yüce Mevlâ O’nu gönderdi celâlin sorana, Tercümân oldu, Rasûl oldu O kul Rahmân’a… Adı üstünde «Muhammed»dir O pek çok övülen, Hakk’a mahbub ta ezelden ebediyyen sevilen!.. Şân-ı Peygamber’i anlatmaya bir harf kâfî!.. «Ve rafa‘nâ leke zikrak!»1 O muhâtab «kâf»ı, O’nun ahlâkı, temiz kalbi Kitâb’ın zarfı!.. Adı […]

Continue reading »

GÖZ DEĞİL KALP GÖRÜR

YAZAR : M. Aşır KARABACAK ma.karabacak@gmail.com Sevbân -radıyallâhu anh-, Yemenli bir köle idi. Hazret-i Peygamber onu satın alıp âzâd etti. O ise eski sahibine, Efendiler Efendisi’ne bir kölenin efendisine bağlı olabileceğinden daha fazla bağlandı ve hayatı boyunca O’nun yanından ayrılmadı. Sanki bir gölge gibi, varlığının sebebi olan Allah Rasûlü’nün takipçisi oldu. Yemenli Sevbân, baş gözüyle değil kalp gözüyle gördü Efendiler […]

Continue reading »

SEN’SİN, ALLÂH’IN RASÛLÜ!

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com Nebîlerce müjdelenen, Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü! Umutla yolu gözlenen, Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü! İbrahim’in pak duâsı, Âmine’nin hak rüyâsı, Hatice’nin has sevdâsı, Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü! Şerefli bir soydan gelen, Göklerde, yerde övülen, Herkesten fazla sevilen, Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü! Peygamber olmadan, Emîn, Vahiy gelmeden de mü’min, Reisi sonsuz âlemin, Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü! Sûreti eşsiz ve güzel, Sîreti de […]

Continue reading »

O GÜN…

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Bir gün var ilerde mutlak gelecek, O gün işin sarpa sardığı gündür… Allâh’ın her va‘di olunca gerçek, Korkunun belleri kırdığı gündür… Yıldızlar dökülür ay-güneş söner, Dağlar yürütülür dümdüz olur yer, Gökler var olduğu ilk hâle döner, Rabbin semâları dürdüğü gündür… «Kalk!» emri verilir Sur’la beşere, Herkes bölük bölük gelir mahşere, İnsanın zerrece hayra ve […]

Continue reading »