SEN’SİN, ALLÂH’IN RASÛLÜ!

ŞAİR : Ali AĞIR aliagir70@gmail.com

Nebîlerce müjdelenen,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!
Umutla yolu gözlenen,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

İbrahim’in pak duâsı,
Âmine’nin hak rüyâsı,
Hatice’nin has sevdâsı,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Şerefli bir soydan gelen,
Göklerde, yerde övülen,
Herkesten fazla sevilen,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Peygamber olmadan, Emîn,
Vahiy gelmeden de mü’min,
Reisi sonsuz âlemin,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Sûreti eşsiz ve güzel,
Sîreti de en mükemmel,
Her şeyiyle farklı, özel,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Cehâleti yere çalan,
Kur’ân’ı baş tâcı kılan,
Tek derdi insanlık olan,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Kalbi ilim, hikmet dolu,
Teni, teri gül kokulu,
Rabbine aşkla tutkulu,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Yüzü her an mütebessim,
Huzur saçar hem dört mevsim,
Efendim ve göz bebeğim,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Fakirlere can yoldaşı,
Kederlere sabır taşı,
Sönmeyen îman güneşi,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Duyguların sanatkârı,
Asr-ı saâdet mîmârı,
İnsanlığın iftihârı,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Her sözü bir nur damlası,
Âşıkların tek Leylâ’sı,
Hak yolunun pusulası,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Mü’minlerin sığınağı,
Vahyin nihâî durağı,
Hidâyetin tek kaynağı,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Beşere en büyük rahmet,
Makām-ı Mahmud’a namzet,
Emsalsiz örnek şahsiyet,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Seçilmişlerin en hası,
Yaratılış hârikası,
Nübüvvetin son halkası,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Yorgun tüm ruhlara safâ,
Hasta gönüllere şifâ,
Ahmed, Muhammed, Mustafâ,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

Nâzik, sıcacık, samimî,
Engin saâdet iklimi,
Kâinâtın muallimi,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

İslâm’ın asil önderi,
Şefkat, Rahmet Peygamberi,
Bugün sünnetiyle diri,
Sen’sin, Allâh’ın Rasûlü!

12 Eylül 2013