NE MUTLU MUHAMMEDÎ OLANLARA!

YAZAR : Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com Yeni başladığımız şu güzel «Kutlu Doğum Ayı»nda bir muhasebe yapalım isterseniz… Bugün O; insanların şâhı, peygamberlerin sultanından uzak yaşamanın hicranıyla yanıyoruz. Hayat bütün safhalarıyla tamamen peygamberî düsturların dışında işliyor. Davranışlarda sahtelik ve bencillik maalesef üst seviyede! Seviyesiz, düzensiz, karmakarışık hayat tarzları insanları altüst etmiş vaziyette. İnsan iletişiminde genelde şahsî çıkarlar, maddî hesaplar hâkim. Münasebetler […]

Continue reading »

HAKLILIK, HAKK’A AYARLI…

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Nasreddin Hoca’nın kadılık yapacağı tutmuş. Aralarında anlaşmazlık olan iki köylü gelmişler. Biri anlatmış anlatmış; “–Haklı değil miyim hocam?!.” diye sormuş, hoca demiş ki: “–Haklısın.” Sonra öbür taraf almış sazı eline, o da kendi bakış açısından anlatmış, anlatmış ve sormuş: “–Haklı değil miyim hocam?” Hoca ona da aynı cevabı vermiş: “–Sen de haklısın.” İki taraf […]

Continue reading »

KUTLU DOĞUM

ŞAİR : Melda ÖZATA Eğildim büküldüm, vav gibi oldum. Gördüm ki şu dünya bana zor gelir. Sevda ateşiyle kav gibi oldum. Gördüm ki şu dünya bana ar gelir. Saçımı başımı nasıl da yoldum, Kesrette vuslatsa intizar gelir. Sarardım sarardım durmadan soldum, Sandım ki şu dünya bana dar gelir. Ey bitmeyen özlem, seninle doldum, Aklıma sevdalı o diyar gelir. Çiçeklendi gönlüm […]

Continue reading »

HAKK’A VUSLAT ve ÜMMETE VEDÂ

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK İki Cihan Serveri Rasûl-i Ekrem Efendimiz’in mübârek velâdetleri de, yüce Rabbimiz’e irtihalleri de Rebîulevvel ayında ve pazartesi gününde meydana gelmiştir. Mübârek ve kutlu doğumun, 20 Nisan 571 olarak hesap edildiğini ve son yıllarda bu vesile ile Efendimiz’i hatırlamaya vesile olacak programlar düzenlendiğini bilmekteyiz. Efendimiz’in vefatı da, 8 Haziran 632 mîlâdî tarihine tesadüf etmektedir. Yüce Dost’una yolculuklarının […]

Continue reading »

111. SAYI TAKDİM

  Kıymetli Okuyucularımız, Fatih bir neslin evlâtlarıyız. Dev orduların seferlere çıkıp meydanlarda kozlarını paylaştığı, yüksek surlarla çevrili şehirleri metanetli orduların muhasara ettiği dönemlerde, ecdâdımız; büyük zaferler kazanmış, muazzam fetihler gerçekleştirmiş. Bekāsı olmayan bu âlemde, Osmanlı da tarihteki yerini alıp sahneden çekilmiş. Çekilmiş fakat hâlâ erbabının ifade ettiği üzere, boşluğu bile feryat ediyor, ceddimizin hayaleti ortada dolaşıyor. Onun asırlarca hükmettiği topraklarda […]

Continue reading »

PEYGAMBER EFENDİMİZ, GÜL VE ŞİİR

Kutlu Doğum faaliyetlerinden geriye kalan en bereketli semere, kitaplar… Mevzu, O’nu Anlamak olunca; Fahr-i Kâinât Efendimiz’i anlatmaya adanmış, emek mahsûlü eserlerin edebiyatımıza ve kültürümüze bu vesileyle kazandırılması çok mühim. «Türk Şiirinde Hz. Peygamber 1860-2011» başlıklı hacimli ve geniş çaplı çalışmasından da tanıdığımız Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ, son 150 yılın Türk şiirinde Peygamber Efendimiz’e dair gönül terennümlerini kitaplaştırmaya devam ediyor. Akçağ […]

Continue reading »