PEYGAMBER EFENDİMİZ, GÜL VE ŞİİR

Kutlu Doğum faaliyetlerinden geriye kalan en bereketli semere, kitaplar… Mevzu, O’nu Anlamak olunca; Fahr-i Kâinât Efendimiz’i anlatmaya adanmış, emek mahsûlü eserlerin edebiyatımıza ve kültürümüze bu vesileyle kazandırılması çok mühim.

«Türk Şiirinde Hz. Peygamber 1860-2011» başlıklı hacimli ve geniş çaplı çalışmasından da tanıdığımız Prof. Dr. İsmail ÇETİŞLİ, son 150 yılın Türk şiirinde Peygamber Efendimiz’e dair gönül terennümlerini kitaplaştırmaya devam ediyor.

Akçağ Yayınlarından çıkan «Şiirimizde Peygamber ve Gül» adlı çalışma, zengin misalleri, iktibaslarıyla konusunu geniş bir şekilde ele alan, zevkle okunan bir akademik eser.

Denizli Belediyesi Kültür Yayınları arasında çıkan «Şairin Diliyle Hazret-i Peygamber» adlı eser ise bir Güldeste… Son 150 yılın 160 şairinden seçilen 210 na‘t muhtevâsında çalışmayı okuyucularıyla buluşturuyor.

Her iki eserde de Yüzakı şairlerimizin şiirleri, hatırı sayılır bir temsile sahip. Velûd bir kalem olan müellifi tebrik ediyor, Efendimiz’e hizmetteki bereketli faaliyetlerinin devamını diliyoruz.

YÜZAKI DERGİSİ