HİDÂYET VER ALLÂH’IM!

ŞAİR : Yaşar TAŞKESEN yasartaskesen_50@hotmail.com Nefis denen illete, Hidâyet ver Allâh’ım! Yoldan çıkan millete, Hidâyet ver Allâh’ım! Azdırana, azana, Yanlış yazı yazana, Kul arası bozana, Hidâyet ver Allâh’ım! Hak bilmeyen arsıza, Emek çalan hırsıza, Namazsıza, nursuza, Hidâyet ver Allâh’ım! Kibre köle olana, İki dilli yılana, Devlet malı çalana, Hidâyet ver Allâh’ım! Yol bilmeyen yolsuza, Çıplak gezen çulsuza, Şeytan gibi dilsize, […]

Continue reading »

Yeni Akde…

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com -Muhterem Hocam Sayın Muhammed DALBUL’a- Elest Meclisi’nde verdiğim sözü, Unutursam uyarmaya gel beni. Güneş gibi aşıp dağları, düzü, Yeni akde buyurmaya gel beni. Nefsle imtihanda bî-çare kulum, Cühelâya teslim neslim, okulum. Bin türlü ifritle çevrili yolum, Tut elimden, kayırmaya gel beni. Kapıldım gurura, haddimi aştım, Yeryüzünü yüz kibirle dolaştım. Aldatıldım kirle kine bulaştım, «Ben»i […]

Continue reading »

KIT‘ALAR

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Yüzleşir-Yüzsüzleşir İnsan var, hatasına nâdim olur bir ömür… İnsan var; ehl-i insaf, hatasıyla yüzleşir… Haklıysa hakkını ver, haksız ise yüz verme Haksıza yüz verirsen, gitgide yüzsüzleşir!.. Böyle Olmazdık Güçsüzün yanında ol, güçlüyü kayırmadan… Emânete sahip çık, düşmana duyurmadan!.. Bu hâle düşer miydik İslâm coğrafyasında?.. Yaşasaydık «DİN ile DÜNYA»yı ayırmadan!.. İstiyorlar «Mukaddes» neyin varsa, taş atmak […]

Continue reading »

Güzel İnsanın MADDÎ SORUMLULUKLARI

YAZAR : Sami GÖKSÜN   Güzel insan cömert olacak, asla cimri olmayacaktır. Bu noktada dengeyi iyi muhafaza etmelidir. Yani ne cimrilik yapmalıyız, ne de israf ederek gösteriş tüketimine gitmeliyiz. Bu mevzuda Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor: “Yiyiniz, içiniz, sadaka veriniz ve giyininiz. Ancak kibirlenmeyin ve israf etmeyin. Şüphesiz Allah nimetinin eserini kulunun üzerinde görmek ister.” (Buhârî, Libâs, 1; İbn-i Mâce, Libâs, […]

Continue reading »

Ararsın

ŞAİR : SEFERÎ (M. Nejat SEFERCİOĞLU) nejatsefercioglu@hotmail.com Âlim geçinirken neden irfânı ararsın? «Kurbân olayım» der niye kurbânı ararsın? Gönlünde kibir zerresi varken bire gafil, Gaflet ile sen boş yere şeytânı ararsın… Sarmışsa senin rûhunu baştanbaşa nefret, Bilmem ki neden derdine dermânı ararsın? Zulmetme sakın kimseye, can yakma cihanda, Baş eğmeye bir gün yüce fermânı ararsın… Hor görme sakın katreyi devran […]

Continue reading »

Kıt‘alar

ŞAİR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Muhasebe İlk günahın sebebi, «kibir»le «yalan» oldu… Sanma ki tekerrürden bir ibret alan oldu… Unutunca dünyada varoluş gayemizi; Tarihim yağmalandı, coğrafyam talan oldu!.. Ey Hesap Adamı! «Yatağında yılan var!» deseler yatar mısın?.. Yoksa onu öldürüp, kaldırır atar mısın?.. Evde yaptığın hesap bak çarşıya uymuyor; Sen hiç «Hesap Günü»nü hesaba katar mısın?!.. Şükür Sana Allâh’ım Bir […]

Continue reading »

TEVÂZU ve KİBİR

YAZAR : Sami GÖKSÜN Dînimiz İslâm’ın gayesi; insanları kendi aralarında kaynaştırmak, emniyet ve huzur içerisinde hem bu dünyada, hem de öbür âlemde mutlu olmalarını temin etmektir. Bu huzur için dînimiz, güzel ahlâk esaslarını vaz etmiştir. İnsanın gerek Rabbiyle, gerek diğer insanlarla münasebetinde mütevâzı olması, huzurun birinci şartıdır. Bunun tersi olan kibir, yani büyüklenme ise, huzursuzluğun en büyük âmilidir. Tevâzu: İnsanları […]

Continue reading »

ALİYA!..

M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com -Bilge Kral’ın aziz rûhuna hürmetle…- Kimsesizler kimsesi, yiğit erdin Aliya!.. Direniş bahçesinden zafer derdin Aliya!.. Yaralı vicdanların yükselen sesi oldun, Bir inanç âbidesi, gözde ferdin Aliya!.. Özgürlük savaşında önde giden atlıydın, «Ehl-i salîb»e karşı, dersler verdin Aliya!.. Al kanlarla yoğurdun, vatan yaptın toprağı, Kibirli zalimleri yere serdin Aliya!.. Kökü mâzîde âtî, yarınların şafağı… Özünden kopanları her […]

Continue reading »

RÛHUN KANSERİ: BENLİK ve KİBİR

YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri KİBİRLİ FARE Hazret-i Mevlânâ; insanın acziyetine bakmadan, hiçliğini idrâk edemeden, enaniyet dâvâsına kapılmasını şu hikâye ile tasvir eder: Küçük bir fare kocaman bir devenin yularını kapmış, eline almış, kibir ve gururla kurula kurula gidiyordu. Deve; uysal tabiatı sebebiyle, onunla yol alıp giderken fare, kendi küçüklüğünü göremeden; […]

Continue reading »

Dijital Çağda SÖZÜN ÂDÂBINA DAİR

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com Zamanında bir adam pazardan pamuk alır. Eve geldiğinde hanımı; “Esnaf tartıda hile yapıyor, adamı aldatıyor…” türünden bir şeyler söyleyince, adam karısını boşayıverir. Herkes şaşkındır. Sorarlar: “–Sen ehl-i iffet hanımını ne diye boşadın, bu iş sana yakıştı mı?” Cevap da davranış gibi garip ve düşündürücüdür: “–Hanımım, pamuk satan adamın gıybetini etti. Yarın mahşer yerinde, o […]

Continue reading »
1 2 3 4 5