KÂİNAT KİTABINI OKU!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ Kütüphâneler kitaplarla dolu. İnsan hangisini okuyacağını şaşırıyor. Kimileri okuyor, okuyor da yine cehâletin dibinde boğuluyor. Niye? Çünkü; Okumak, akla ve gönle ancak ilâhî hikmet ve hakikatleri en doğru şekilde dokumaktır. Aksi hâlde her okuyuş, bir başka aldanışa ve bir başka cehâlete yuvarlanmaktır. Bunun için; 1. Kur’ân-ı Azîmüşşân, 2. Kâinat kitabı, 3. Omuzlarımızdaki kitap, elimizden hiç […]

Continue reading »

HÜZÜN GÜZELİ

YAZAR : Abdullah GÜLCEMAL abdullah_gulcemal@hotmail.com Tüm renklerden sır saklamış kışına, Yeşil bahar, sarı güzün güzeli… Davet gelmiş dört mevsimin dışına, Yazın yola çıkmış hüzün güzeli… Bilmem ne hikmetler, gizler içinde, Kaç yetim yüreği sızlar içinde, Parmak izi dâhil izler içinde, Habîb’in izidir izin güzeli… Yoksa sözde yalan, bir işte hile, Rahmete vesile çekilen çile, Sabırla sonunda varır menzile, İnişin, yokuşun, […]

Continue reading »

ÎMAN YOLUNDA GAYRET

YAZAR : İrfan ÖZTÜRK Fahr-i Âlem -sallâllâhu aleyhi ve sellem- Efendimiz; şöyle buyurmuşlardır: “Îman yetmiş küsûr şubedir. Bunun en efdali, Allah Teâlâ’yı tevhid ve O’nun birliğine şahâdet etmektir. Îman şubelerinin en ednâsı da, yollardan insanlara ve bütün yaratılmışlara ezâ veren şeyleri gidermektir. Hayâ îmânın bir şubesidir.” (Riyâzu’s-Sâlihîn, c. 4, hadis no: 684, Erkam Yay, s. 81) Allah Azîmüşşân’a îmân adı […]

Continue reading »

Sırât-ı Müstakîm ve İSTİKAMET SAHİBİ OLAN KİMSELER

YAZAR : Yard. Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ ogmusharun@yahoo.com İstikamet; «kalkmak, dikilip ayakta durmak» mânâsındaki «kāme» kökünden gelmektedir. «Boy-bos, endam» demek olan «kāmet» kelimesi de aynı kökten gelir. Çünkü boy-bos, ancak kişinin ayağa kalkıp boyunun uzunluğunu görenlere arz ettiğinde müşâhede edilebilir. İstikamet, lügatte; «dosdoğru olmak, sağa-sola eğrilmemek» mânâsını ifade eder. İslâm’ın ilke ve prensiplerini sıkı bir şekilde takip etme anlamında kullanılması; […]

Continue reading »