YILBAŞI GAFLETİ

Sami GÖKSÜN Yüce dînimiz İslâm; Allâhu Azîmüşşân tarafından, insanlığa hayat nizamı olarak gönderilmiştir. Dînimiz İslâm; itikādî, amelî, ahlâkî, içtimâî, iktisâdî ve hukûkî hükümleriyle kıyâmete kadar her asırda ve her cemiyette tatbik edilmesi gereken tek dindir. İslâm, bütün sistemlerin üstündedir. O; hâkimler hâkimi olan Rabbimiz’in, başka düzenlere hâkim kılmak ve insanlığı kurtarmak için seçtiği, sevdiği tek nizamdır. Bu sebeple, bu şanlı […]

Continue reading »

OLMADAN OLMAZ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Hak Nebî olmadan âlemlere rahmet olmaz, Olmadan en güzel ahlâkı, bu ümmet olmaz! Yüreğinden O Habîb’in, açılan sırrı oku, Olmadan bizde O’nun hâli, muhabbet olmaz! Beşeriyyet O’na muhtaç iki dünyâ/da O’na, O Rasûl olmadan, Allâh ile sohbet olmaz! Can Muhammed bize her cümle ve mânânın özü, Olmadan O’ndaki sır, kimsede hikmet olmaz! Anla Seyrî, […]

Continue reading »

DÖRT UNSUR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) Fırtına, buz, çığ, dolu, kar… Hortumu var, tayfunu var. Hepsinin ortak dokusu: En yumuşak şey: Hava-su… Etse de şiddetle zuhur, Rahmet olur, çünkü sudur. Aczini gör, izzeti gör, Aczine dost rahmeti gör! Zirve sanat, kudret-i Hak, İnsan olan anlayacak!.. Bir de tefekkür veriyor; Onda gönüller eriyor: Şöyle ilâhî azamet, Eylese kahren hareket, En katı, […]

Continue reading »

“YARIN ELBET BİZİM; EBET BİZİMDİR!”

YAZAR : Hadi ÖNAL hadional23@gmail.com İnanç ve îman; insanı ve insanlığı, mutluluğa ve huzura taşıyan iç güzelliklerdendir. İnsanın hemcinsleri ile olan münasebetleri, bu iç güzelliklerle bezendiği ölçüde mükemmelleşir. İlişkiler mükemmelleştiği oranda da yaşanılan dünya cennetleşir. İnanç ve îman; insanın yaratılış amacına, dolayısıyla güzele ve güzelliklere yürümesini sağlar. Her şeyin zıddı ile kāim olduğu kâinatta, inanç ve îmânın zıddı var mıdır? […]

Continue reading »

ÇİÇEK AÇAN ÇİLELER

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Ne kadar sevinsen hakkın ey ensar, Her hâlinde izzet olan geliyor… Kâinat görmedi böyle bir bahar, Bakışları cennet olan geliyor… Küfrün köhne düzenini yıkmaya, Gönülleri tutuşturup, yakmaya, Yıldız gibi ötelere akmaya, Sözü aşka davet olan geliyor… Gül kokuyor Medine’nin havası, Konacağı yeri bilir Kusvâ’sı, Güneşlerden daha parlak dâvâsı, Arş’a kadar heybet olan geliyor… Bir sultan […]

Continue reading »