DÖRT UNSUR

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI)

Fırtına, buz, çığ, dolu, kar…
Hortumu var, tayfunu var.
Hepsinin ortak dokusu:
En yumuşak şey: Hava-su…
Etse de şiddetle zuhur,
Rahmet olur, çünkü sudur.
Aczini gör, izzeti gör,
Aczine dost rahmeti gör!
Zirve sanat, kudret-i Hak,
İnsan olan anlayacak!..

Bir de tefekkür veriyor;
Onda gönüller eriyor:
Şöyle ilâhî azamet,
Eylese kahren hareket,
En katı, toprak ile taş,
Bir de alevlerle ateş;
Girse cezâ harmanına,
Kim yetişir, kim yanına?..
Gel de hesâb et, ne olur?..
İşte kıyâmet o olur!..

25 Ocak-2 Şubat 2012
vezni: müfteilün / müfteilün