OLMADAN OLMAZ!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Hak Nebî olmadan âlemlere rahmet olmaz,
Olmadan en güzel ahlâkı, bu ümmet olmaz!

Yüreğinden O Habîb’in, açılan sırrı oku,
Olmadan bizde O’nun hâli, muhabbet olmaz!

Beşeriyyet O’na muhtaç iki dünyâ/da O’na,
O Rasûl olmadan, Allâh ile sohbet olmaz!

Can Muhammed bize her cümle ve mânânın özü,
Olmadan O’ndaki sır, kimsede hikmet olmaz!

Anla Seyrî, şunu öğretti O Varlık Nûru;
Olmadan yerde sücud, gökteki izzet olmaz!

feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)