Fırtınanın Savurduğu Bir Halkın Mücadelesi ABD’NİN KURULUŞU (1783) -2-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com KOLONİLERDE ARTAN HUZURSUZLUKLAR İngiliz yönetiminin, kolonilerin ithal ettiği şekere vergi koyması ve bazı resmî evrakta zorunlu damga vergisi uygulaması gibi girişimler; İngiltere ile koloni yönetimleri arasında ciddî bir problemin çıkmasına yol açtı. 13 koloni temsilcisinin görüşleri alınmadan merkezî yönetimin tek taraflı kararlar alması, halkta büyük tepkilere sebep oldu. Daha önce koloniler, merkezî yönetimden kopmak ve […]

Okumaya Devam Edin...;

1789 FRANSIZ İNKILÂBI -3-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com ÇOĞULCU YÖNETİMLER ve MİLLİYETÇİLİK Fransız Devrimi’yle beraber güçlenen orta sınıfın daha katılımcı yönetim arayışları; Fransız aydınlarının ihtilâl öncesi yoğurduğu millî hâkimiyet, halkın yönetime katılması, eşitlik, adâlet gibi fikirlerin güçlenip, ihtilâlin dünyaya da yayılan, somut talepleri hâline dönüştü. Bu durum, bu fikirlerin yayılarak yönetimleri için tehdit oluşturacağını düşünen totaliter diğer Avrupa ülkelerini endişeye sevk etti. Bu […]

Okumaya Devam Edin...;

1789 FRANSIZ İNKILÂBI -2-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com 1789 İnkılâbı’nın ardından, Fransız toplumu; on beş yıl tam bir karmaşa ve çalkantılı karışıklık yaşadı. Dövüşen asiller, duâ eden rahipler ve bu iki grubu beslemek için çalışan köylüler, orta sınıfı oluşturan ticaret erbabından oluşan toplum katmanları arasındaki mücadelelerden güçlenerek çıkan, orta sınıf burjuvalar oldu. İhtilâl sonrası beş yıl boyunca daha önce siyasî haklardan mahrum, üstelik […]

Okumaya Devam Edin...;

1789 FRANSIZ İNKILÂBI -1-

YAZAR : Ahmet MERAL ahmetmeral61@gmail.com Fransız İnkılâbı, sonuçları itibarıyla dünya tarihinin en önemli siyasî kasırgalarından birisi olarak kabul edilmektedir. 14 Temmuz 1789 tarihinde Paris’te «burjuva» diye tanımlanan orta tabakanın, yoksul halk kitlelerinin desteğiyle başlattığı ayaklanmanın; siyasî, sosyal ve kültürel etkisinin günümüze kadar devam edeceği, o gün için kimse tarafından tahmin edilemezdi. İsyancıların Bastille Hapishânesi’ni basarak monarşinin sembolü yedi siyasî tutukluyu […]

Okumaya Devam Edin...;