KEŞKE UYUSAYDIN OĞUL!

Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Şeyh Sâdî Şîrâzî, on üçüncü asrın başında Şîraz’da doğdu. Babası vefat edince Sâdî’yi dedesi ve amcası büyüttü. Şîraz’da başladığı tahsiline Bağdat Nizamiye Medresesi’nde devam etti. İbnü’l-Cevzî ve Şehâbeddin Sühreverdî kendisine en çok tesir eden hocaları oldu. Bağdat’taki tahsilinin ardından uzun bir seyahate çıkan Sâdî; Anadolu ve Şam havalisinde birçok şehre gitti. Sâdî Şîrâzî, 1256’da memleketi Şîraz’a […]

Okumaya Devam Edin...;

TEVEKKÜLÜN YÜCELİĞİ

Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com.tr Sene 1596, yeniçeriden Muhzir Ağa, Eğri Savaşı’na çağırılır. Fakat gel gör ki karısı Rahime Kadın hamile. Koca asker, karısını nereye, kime bırakacağını bilemez; «Ferman padişahın!» deyip yola koyulmadan önce iki rekât sefer namazı kılar ve Allâh’a yalvarır: “–İlâhî! Hâlim Sana malûmdur. Kalbime öyle gelir ki ben seferden dönmeden şu hatuncuk doğuracaktır. Artık çocuğum Sana emânet!” […]

Okumaya Devam Edin...;

Şânlı Mazimizden Seçme Nükteler – TERCİHLE İŞİN NE!

YAZAR : Abdullah Mesud HIDIR mahidir@gmail.com Hâcegân silsilesinin kurucusu Abdülhâlık Gucdüvânî -rahmetullâhi aleyh-, Buhara’nın Gucdüvân köyünde doğdu. Yetişme çağında tahsil için Buhara’ya gitti. Şehrin önde gelen âlimlerinden olan İmam Sadreddin’den tefsir okudu. Hızır -aleyhisselâm- ile buluşarak onun rahle-i tedrîsine girdi. Yirmi iki yaşına kadar onu mânevî evlât edinen Hızır -aleyhisselâm-, daha sonra bu eğitimi fakih ve mutasavvıf Yûsuf Hemedânî’ye havale […]

Okumaya Devam Edin...;

ZEYTİN AĞACININ RÜZGÂRLA SOHBETİ

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN demircan@istanbul.edu.tr “Seslendi rüzgâra sevdalı zeytin: «Yanım sıra es, canım sıra.» Güldü rüzgâr yaşlı zeytine, yanağını okşadı.”1 Senai Bey ile Hacı Selim Ağa Kütüphanesindeki mesaimiz devam ediyordu. Ben Osmanlıca ile ilgili çalışmalar yaparken; Senai Bey, eski deniz haritalarıyla ilgili araştırmalarını sürdürüyordu. Bir sabah Senai Bey kütüphaneye geldi ve; “–Hocam kahvaltı ettiniz mi? Haydi gelin kahvaltı […]

Okumaya Devam Edin...;

Balkan Ziyareti -1- VARDAR’IN İKİ TARAFI

YAZAR : Mehmet Ali VAR varoglu5@gmail.com 19-28 Temmuz tarihleri arasında İstanbul Öncü Eğitimciler Derneği ile Balkanlarda, 8 ülkeye 9 günlük verimli bir ziyaret gerçekleştirdik. 45 kişilik otobüsümüz, sabah saat 05.30’da sefere başladı. Kapıkule Sınır Kapısı’nda küçük bir kontrolün ardından gümrükçüler, otobüsten rahat hareketlerle yiyecek ve içeceklerini aldıktan sonra Bulgaristan’a giriş yaptık. BULGARİSTAN İstanbul-Sofya arası 550 kilometre. Otobüsümüz, çift şerit dar […]

Okumaya Devam Edin...;