HAYÂ

ŞAİR : Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Buyurdu ki Aziz Nebî: «el-Hayâu mine’l-îmân» Hayâ insanlık edebi, Onunla bellidir insan. Hayâ gider îman biter, İnsan süflîliğe batar, Olur, hayvanlardan beter; Bunun derdindedir şeytan. Eyleyip insanı üryan, Cennetten çıkardı şeytan, Peşimizde aynı düşman; İşlemekte hâin plân. Haram bakış, zehirli ok, Gönlümüzde tahribi çok, Devamının cevâzı yok; Helâle olmalı seyran. İblis oku; bakış bil […]

Continue reading »

KULLUK EDEBİ

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Aralık ayında yine bir «Mevlid Kandili»ni idrak edeceğiz ve Peygamber Efendimiz’in âlemlere rahmet olarak gönderilişiyle nâil olduğumuz nimetleri hatırlayacağız. İslâm âleminin zor günler geçirdiği bu dönemde, galiba ne büyük bir nimet içinde olduğumuzu hatırlamamız gerekiyor. Biz insanlar; tabiatımız icabı, bize yakın ve âcil görünen dünya hayatını, gözümüzde büyütüyor, dünyanın düzenini, rahatını, konforunu asıl zannedebiliyoruz. […]

Continue reading »

O’nun Muhteşem Ahlâkı -14-

Ebedi Fecre YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi  (Edebi) RABBİMİZ’İN VERDİĞİ TERBİYE Cenâb-ı Hak, ruhları yarattığında suâl etti: “اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ : Ben sizin Rabbiniz değil miyim?” Ruhlarımız; “بَلىٰ : Elbette öylesin yâ Rabbî!” diye mukabelede bulundular. (el-A‘râf, 172) İnsan, Âlemlerin Rabbi’nin terbiyesine muhtaç… O’nun vereceği edep ve âdâba muhtaç. Zira insan «اَحْسَنُ عَمَلًا : En güzel davranış» sergileme imtihanındadır. Sözleriyle, […]

Continue reading »

KULLUK EDEBİ

Hazret-i Mevlânâ’nın Gönül Deryâsında Sır ve Hikmet İncileri YAZAR : Osman Nûri TOPBAŞ Hocaefendi GÜZEL AHLÂKI TAMAMLAMAK Peygamber Efendimiz buyurur: “Ben, gü­zel ah­lâ­kı ta­mam­la­mak üze­re gön­de­ril­dim.” (İmam Mâ­lik, Mu­vat­tâ, Hüs­nü’l-hulk, 8) Bir başka hadîs-i şerif: “Kıyâmet günü, mü’min kulun terazisinde güzel ahlâktan daha ağır bir şey bulunmaz. Allah Teâlâ çirkin hareketler yapan, çirkin sözler söyleyen kimseden nefret eder.” (Tirmizî, Birr, […]

Continue reading »

SOSYAL MEDYADA MÜSLÜMAN OLMAK

YAZAR : Sami BÜYÜKKAYNAK skaynak48@hotmail.com Sosyal medya adı verilen paylaşım siteleri, gâvurlar tarafından üretilip müslümanların önüne sunulduğunda; müslümanlar, Müslümanlıklarından hangi yönleri zedeleyeceğini bilmeksizin, düşünmeksizin onları kullanmaya başladılar. Malûmdur ki, gâvurlar için paylaşmanın sınırı yoktur. Onlar için mahrem, nâ-mahrem sınırı olmadığı için her şeylerini milyonlarla paylaşmaktan imtinâ etmezler. Ya müslüman için böyle mi? Hayır! Müslümanın paylaşma edebi vardır. Müslümanın koruması gereken […]

Continue reading »

KÖYE GÖÇ VAR MI?

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de Yiğidi içerden yıkan kahırmış, Hayatla oynanmaz saklambaç dedin. Bir bilseydik; taş yerinde ağırmış, Atalar buyruğu başa taç dedin. Han-hamam sahibi olmuş hamallar! Tarlalar yüzüstü, satıldı mallar, Hayalle, ümitle doldu çuvallar, Dünyayı sırtlamak tek amaç dedin. Duygular berraktı, aşklar ateşti, Her gün biraz daha ahlâk değişti, Gariplerin şehirleri üleşti, Çoğu mutluluktan yana aç dedin. Kibrit kutusunda […]

Continue reading »

MADALYONUN İKİ YÜZÜ

YAZAR : Fatih GARCAN fatihgarcan@hotmail.com Finallerin son günüydü. Yüz yirmi kişilik koca sınıfta çıt çıkmıyordu. Körün taşı gibi, en zor imtihan son güne denk gelmişti. Kimsenin yaz okuluna kalıp, tatilini heder etmeye niyeti yoktu. Nihayet imtihan bitmişti. Asistan kâğıtları toplar toplamaz; imtihan stresi, yerini tatlı bir heyecana bıraktı. Artık iş neticelere kalmıştı. Sınıftakiler bir yandan toparlanıyor bir yandan da yaza […]

Continue reading »

NASIL YÖNELMELİ?

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bâyezîd-i Bistâmî Hazretleri’ne sormuşlar: “–Nefsi nasıl ıslah edelim?” “–Sahibine teslim etmekle!” “–Bu nasıl olur?” “–Sahibinin yanında bulunan azgın bir köpekle boğuşursan, onu alt etsen bile harap olursun; belki de o seni perişan eder. Ancak onu engellemesini sahibinden talep edersen, o, tek bir sözle azgın hayvana mâni olur.” İşte insanın ömrünü tıkayan bütün çıkmazları […]

Continue reading »

EDEBİ EN BAŞA KOYDUM

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com> Sıraladım servetimi, Edebi en başa koydum. Hasretimi, halvetimi, Gözde akan yaşa koydum. Sevgiyi kendime ana, Seçtiğimi tüm zamana, Hoşgörüyü dört bir yana, Nefreti ateşe koydum. Ahlâka hep özel dedim, Lakabına güzel dedim, Hem ebed, hem ezel dedim, Rütbesini paşa koydum. Tefekkürü hacda yola, Saygıyı her renkten kula, Mehmed Han’ı İstanbul’a, Malazgirt’i Muş’a koydum. Zikir […]

Continue reading »