SÖZ ve ÖZDE DOĞRULUK

YAZAR : Sami GÖKSÜN Doğruluk bütün ilâhî dinlerde temel bir ahlâk kaidesidir. Çünkü bütün ilâhî dinlerin menşei birdir. Buna göre yaratıcımız Allah temelde bizden «doğru» olmamızı «eğri» olmamamızı istiyor. Sıdk ve sadâkat, bilhassa söz sahasında dosdoğru olmasını ifade eder: DOĞRU SÖZ Peygamberlerin ortak sıfatlarından birisi de «sıdk»tır. Sıdk yani doğru sözlü olmak peygamberlerin olmazsa olmaz sıfatlarından birisidir. Peygamberlerin Zirvesi olan […]

Continue reading »

«SEN ÖĞRETTİN ÖĞRETMENİM!»

ŞAİR : Hayrettin DURMUŞ hayrettin_durmus@mynet.com Emek verir gündüz-gece, Hem yaşlıya, hem de gence, Okumayı hece hece «Sen öğrettin öğretmenim!» Çiçek açar gönülleri, Sevgi saçar şen dilleri, Aşmasını her engeli, «Sen öğrettin öğretmenim!» Tarihe şan veren ordu, Beni bilgiyle yoğurdu, Adım adım cennet yurdu «Sen öğrettin öğretmenim!» Doğruluk; mayası, özü, Yalanı olmayan sözü, İnsanlara güler yüzü, «Sen öğrettin öğretmenim!» Ak elleri […]

Continue reading »

ŞİİR DİLİYLE HADİSLER -29-

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لاَ يُرِيبُكَ، فَإِنَّ الصِّدْقَ طُمَأْنِينَةٌ، وَالْكَذِبَ رِيبَةٌ “Şüpheli şeyleri bırak, şüphe vermeyene bak. Zira doğruluk huzur, yalan ise şüphe verir.” (Tirmizî, Kıyâmet, 60) Şüphe ilkā eden ne varsa bırak. Gönle tatmîni bahşeden şeye ak. Doğruluk; iç huzûru, gönle ferah. Kaygıdır, şüphedir; yalan ve günah. vezni: fâilâtün / mefâilün / […]

Continue reading »

Toplumu Şekillendirenler Var! SEN NERDESİN?

ŞAİR : Aynur TUTKUN aytutkun@gmail.com Medyatik kişiler, ünlüler, oyuncular, köşe yazarları, gazeteciler, politikacılar, yayıncılar, yapımcılar, yönetmenler, hükûmetler, şirketler… Birilerinin etkisi ve baskısı altında mıdırlar yoksa tamamen özgür müdürler? Kitlelerin önünde olanların kitleleri etkilemek gibi bir amacı var mıdır? Reklâmlar, haberler, film senaryoları bir şeyleri dayatmaya mı çalışmaktadır? Kime, neye hizmet etmektedirler? Bazen paranoyakça bir yaklaşımla her şeyden şüphe etmeye başlarız. […]

Continue reading »

Emrolunduğun Gibi DOSDOĞRU OL!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bütün peygamberler, ömürleri boyunca insanlara dosdoğru olmayı öğrettiler. Hayatları, Hak yolunda dosdoğru olmanın mücadelesi içinde geçti. Bu uğurda her biri; En dayanılmaz çilelere, ıstıraplara ve musibetlere göğüs gerdi. Gerekirse can verdi. Kalbi delen dünyevî cazibeler karşısında da, en ağır zorluklar karşısında da onlar, istikametlerini asla bozmadılar. Sadece emrolundukları gibi yaşadılar, öyle yaşattılar. Hazret-i […]

Continue reading »

Mürüvvete Dair

Prof. Dr. Ahmet SEVGİ “Mürüvvet nedir?” sorusunu ister halkımıza yöneltin, ister aydınlarımıza, alacağınız cevap aşağı yukarı aynı olacaktır: Ebeveynin, çocuklarının evlendiğini görme bahtiyarlığı… Oysa bizim kültürümüzde mürüvvet çok daha geniş ve önemli mânâlar ifade etmektedir. Hüseyin Kâzım KADRİ’nin «Türk Lügati»nde mürüvvete şu anlamlar veriliyor: «Mertlik, insanlık, âdemiyet; insanlık şânına yakışan iyiliklerde bulunmak…» Ömer Nasuhi BİLMEN’in «Dinî ve Felsefî Ahlâk Lügatçesi» […]

Continue reading »