İSMÂİL’E SOR!

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Dönerek haykırıyor yerküre: Devran bu değil,
Göz niçin perdeye dalmış, kula seyran bu değil!..
Hisse var kıssada… Seyrî yine; «İsmâil’e sor!»
Koç fedâ eyle fakat, sâdece kurban bu değil!..

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)