KAFKAS İSLÂM ORDUSU

YAZAR : Mücahid BULUT mucahidbulut@yandex.com   Kafkasya dağlarında çiçekler açar, Altın güneş orda, sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar hep yel gibi kaçar; Kader böyle imiş ey garip ana, Kanım helâl olsun güzel vatana! Kafkasya dağlarında oturdum kaldım, Şehid olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları ben bağrıma bastım; Kader böyle imiş ey garip ana, Kanım helâl olsun güzel vatana! Türk oğluyum ben ölmek […]

Continue reading »

Liyakatin Göz Ardı Edilmesinde MESELENİN DÜĞÜMLENDİĞİ YER ve HÂL ÇARESİ

YAZAR : Doç. Dr. Harun ÖĞMÜŞ Türkiye’de ideolojik kamplaşmanın tarihi batılılaşma tarihiyle birlikte başlar. XIX. asrın ikinci çeyreğinden başlayarak XX. asrın ikinci çeyreğine kadar giderek artan bir hızla; Batıcılık, Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülük gibi cereyanlar ortaya çıkıp gelişir. Bunlar kısmen tedâhul eden yönlere sahipse de umumiyetle rekabet içindedir. Bu cereyanları destekleyenlerin her birinin memleketin kurtuluşu ve «hasta adam»ın ayağa kaldırılışı […]

Continue reading »

“BİR BİZ VARDIK CİHANDA, BİR DE KÜFFAR…”

YAZAR : Mücahid BULUT mucahidbulut@yandex.com “Kıtaları ipek bir kumaş gibi keser biçerdik. Kelleler damlardı kılıcımızdan. Bir biz vardık cihanda, bir de küffar… Zafer sabahlarını kovalayan bozgun akşamları… İhtiyar dev, mâzîdeki ihtişamından utanır oldu. Sonra utanç, unutkanlığa bıraktı yerini; «–Ben Avrupalıyım…» demeye başladı; «Asya bir cüzzamlılar diyarıdır.» Avrupalı dostları, acıyarak baktılar ihtiyara ve kulağına; «–Hayır delikanlı…» diye fısıldadılar; «Sen bir-az gelişmişsin.» […]

Continue reading »

AHDE VEFÂ EDEN AHDE VEFÂ BULUR

YAZAR : Dr. Halis Ç. DEMİRCAN cetindemircan2@hotmail.com 1898’de Sultan Abdülhamid Han’ın iradesiyle Şişli Etfal Hastahânesi’nin kuruculuğunu ve 1899’da da başhekimliğini üstlenen Dr. İbrahim Paşa, Abdülhamid Han tahttan indirilinceye kadar başhekimlik görevinde kalır ve rütbesi korgeneralliğe kadar yükselir. Aynı zamanda padişahın aile hekimi olan Dr. İbrahim Paşa, günümüzden yaklaşık 110 yıl önce «Müslüman ve Özellikle Türklerin Tıptaki Başarıları»* başlıklı uzun makalesinde, […]

Continue reading »