ŞANLI FİLİSTİN DİRENİŞİ

Nurten Selma ÇEVİKOĞLU nurtencevikoglu@hotmail.com   Bugün Filistinlilerin şanlı direnişi, sadece müslümanların değil bütün insanlığın şerefidir. Bu mücadele, ruhlarda yerleşmiş olan sarsılmaz inancın yansımasıdır. Dünyanın sözüm ona (!) en güçlülerinin işgalci İsrail’i desteklemek adına, Filistinlilere savaş açması karşısında, onların şerefli direnişi vesilesiyle, pek çok insan; İslâm’ı, Kur’ân’ı tanımaya, anlamaya çalışıyor. Onca olumsuzluk arasında, insanlardaki bu hidâyet uyanışı yüreğimize su serpmiştir. Yüce ve Azîz olan […]

Continue reading »

CİHAD ve RİBAT YURDUNDAN ÜMMETİN AHVÂLİNE BİR BAKIŞ

Raif KOÇAK raifkocak@gmail.com       Bir aydır, dünyanın gözleri önünde bir kıyım yaşanıyor. Bir«leş»miş milletler kararı ile kurulan tek devlet olan İsrail; bütün sınır komşuları müslüman ülkeler olduğu hâlde, 1948 yılından beri adım adım yürüttüğü işgal politikasını daha da ileriye taşıyıp, sahil koridoruna sıkıştırdığı Gazze’ye topyekûn bir savaş başlattı.    Dünya haritasını incelediğimizde, İsrail’in bütün sınırlarında bir müslüman ülkenin olduğunu görüyoruz. […]

Continue reading »

ABLUKA-BOYKOT-TECRÎD

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr İnsan olan her yerde isyan olduğu gibi, insaf da vardı! Allah ve Rasûlü’ne isyan edip, şirk bataklığında battıkça batanlar ile; yine müşrik oldukları hâlde, akraba ve kabîle bağları sebebiyle bundan rahatsız olanlar da vardı. Nasipsiz müşriklerin; müslümanları amansız bir ablukaya aldıkları üç yıl boyunca, çok enteresan hâdiseler de yaşanıyordu. Muhasara altına alınan sadece müslümanlar değildi, […]

Continue reading »

Abluka-Boykot-Tecrid -2-

YAZAR : Âdem SARAÇ vardisarac@yahoo.com.tr İslâm tarihi ile beraber dünya tarihi de, yeni bir serüven kayda geçiriyordu! İnsanlık ile bağdaşmayan bir zulüm çemberi, daraldıkça daralıyordu. Müslümanlara uygulanan bu amansız boykot; sırf aynı kabîleden oldukları ve müslümanların yanında yer aldıkları için, Hâşimoğulları ile Muttalib oğulları içindeki müşrikleri de aynı cendere altına alıyordu! Peygamberimiz -aleyhisselâm- başta olmak üzere; abluka altına alınanların hepsi, […]

Continue reading »