ELDE VAR VATAN

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Sen artı, ben artı, bizler ve onlar, Yan yana topladım etti milyonlar, Yapılan işleme baktım uzaktan, Neticeyi gördüm elde var vatan… Parti, mezhep, meşrep hepsi bir yana, Yekvücut bir millet inmiş meydana, Bizi bir arada hep canlı tutan, Gökte ezan, bayrak elde var vatan…

Continue reading »

ŞÜKÜRLER OLSUN

ŞAİR : M. Nihat MALKOÇ mnm61mnm@hotmail.com Bazen hayırlara gebedir keder, Oyunu bozana şükürler olsun. Kaderin üstünde vardır bir kader, Oyunu bozana şükürler olsun. Kimi Ömer gibi Halisdemir’dir, Kiminin yüzü ak, kimi kömürdür, Kalan hâtıralar, biten ömürdür, Oyunu bozana şükürler olsun. Ölüm, yiğitlere sımsıcak gelir, Üstlerine tanklar, jet, uçak gelir, Îmânı olana oyuncak gelir, Oyunu bozana şükürler olsun. Kaptan var oldukça, […]

Continue reading »

KARTALLAR

ŞAİR : M. Faik GÜNGÖR m.f.g.023@hotmail.com Kartallar hep yüksek tutar çıtayı, Vatan için aşılmayan zor biziz. Şahit tuttuk dünya adlı kıtayı, Bayrağıyla kefenlenen er biziz. Bağımsızlık, vazgeçilmez servetim, Bunun için şehâdetim, evetim. Yanlış yere çekilmesin halvetim, Küllerinden alevlenen kor biziz. Yedi değil, yetmiş düvel birleşsin, Tutuşup el ele bize hırlaşsın. Yeter ki Hakan’dan haber ulaşsın, Marmara’yı tutuşturan har biziz. Hürriyete […]

Continue reading »

ŞEHİDİM!..

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) -15 Temmuz 2016 tarihli darbeye karşı duran aziz şehidlerimize- Makamların en yücesi şehâdet, Alnında parlayan şandı şehidim!.. Canından geçtiğin bu aziz millet, İsmini hürmetle andı şehidim!.. Ordunun içinden bir takım mel‘un, Darbe yapıp, sıktı halkına kurşun, Cesurca tankların önünde durdun, Zalimler, korkacak sandı şehidim!.. Kalleş bir tuzağa düşünce vatan, «Baş eğmeyin!» dedi, o başkomutan, […]

Continue reading »

ŞEHÂDET BAĞI

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com Vatan sevdasının kutlu yolunu, Vuslatına ermeyenler bilemez… Şehâdet bağının gonca gülünü, Hak aşkıyla dermeyenler bilemez… Cihad eylemeyi can bilip câna, Adayıp ömrünü yüce Rahmân’a, Adâlet mührünü bütün cihana, Tevhid ile vurmayanlar bilemez… Kaldırıp ortadan zulmün tahtını, Değiştirip insanlığın bahtını, Denizler üstüne beyaz atını, «Allah!» deyip sürmeyenler bilemez… Bayraktarı olup şu yüce dînin, Bozup yuvasını kavganın, […]

Continue reading »

Allâh’ın Lutfu; GERÇEK BİR BASÎRET!

YAZAR : M. Ali EŞMELİ seyri@seyri.com seyri@yuzaki.com Bu cennet vatanı ve kahraman milleti işgal ve imha felâketiyle burun buruna geldik. Yüce Allah; Lutfetti, bütün insanlarımıza, birlik ve beraberlik hâlinde bambaşka bir basîret bahşetti. Halka basîret verdi. Devlet adamlarına basîret verdi. Vatanperver kumandanlara basîret verdi. Fedâkâr polislerimize basîret verdi. Böylece; Şanlı tarihimizin ve İslâm dünyasının son kalesi ve son karakolu olan […]

Continue reading »

VATAN SEVGİSİ ÎMANDANDIR

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Şehirleşmek mânâsına gelen medeniyet; bir değerler manzûmesinin içtimâî hayatın her sahasında tecessüm ederek, cemiyetin hususiyetlerini belirlemesi, kimliğini ortaya koymasıdır. Kimliği teşkil eden hususiyetlerin, cemiyetin bütün hücrelerine sinmesi için de, göçebelikten çıkıp yerleşik hâle gelmek, şehirleşmek zarureti vardır ki; burada da sınırları belirsiz bir coğrafya yerine, belirli bir mekâna, bir vatana sahip olmak bahis mevzuudur. […]

Continue reading »

DÜŞMEYE!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Dîn-i İslâm, o güzel nazlı kuğu, Ateş altında ne hâl? Taştı buğu. Hırlıyor, bombalıyor kâfirler, Döndü enkāza bütün Orta Doğu. Çiğniyor hokkabazın ağzı barış, Durmadan, patladı her kan oluğu. Çâre tek Sen’de İlâhî, Sen acı! Boğmasın ümmeti zulmün doruğu! Yalvarır dert ile Seyrî; yâ Rab! Mazlumun düşmeye bayrak ve tuğu… vezni: feilâtün / feilâtün […]

Continue reading »

EY ŞEHİDİM!

ŞAİR : Servet YÜKSEL servety@t-online.de -Şehidlerimize ithaf…- Ah yiğidim, sen toprağa düşünce, Ay yıldızlı al bayrağa sararlar… Ateşten çığ bir ocağa düşünce, Acımıza lügatte söz ararlar… Geceler ki ayaz, kurşun ıslığı, Ölüm gelir, sevdiğini sobeler… İçimizde annelerin çığlığı, Hüzün dolar, minareler, kubbeler… Gözlerinde rüya görür yağan kar, Hayallerin ufuklarda dolaşır… Kaderin de bir cilvesi, nazı var, Nasipliler sonsuzluğa ulaşır… Destanını […]

Continue reading »

CAN GARDAŞ!

ŞAİR : NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com Yıllardır sürmekte sinsi bir oyun… Dost diye bildiğim, satar can gardaş! Milletim eğmedi zillete boyun… Elbet bu ihânet biter can gardaş! Şu emsalsiz yurdum, ecdat mîrâsı! Bir türlü bitmedi nâmert yarası… Mutlak gelir her zalimin sırası; Olur ettiğinden beter can gardaş! En koyu karanlık, şafağa kadar, Sabreden sonunda bir hayır tadar! Vatana kurbanlar canını […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 6