ŞEHÂDET BAĞI

ŞAİR : Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

Vatan sevdasının kutlu yolunu,
Vuslatına ermeyenler bilemez…
Şehâdet bağının gonca gülünü,
Hak aşkıyla dermeyenler bilemez…

Cihad eylemeyi can bilip câna,
Adayıp ömrünü yüce Rahmân’a,
Adâlet mührünü bütün cihana,
Tevhid ile vurmayanlar bilemez…

Kaldırıp ortadan zulmün tahtını,
Değiştirip insanlığın bahtını,
Denizler üstüne beyaz atını,
«Allah!» deyip sürmeyenler bilemez…

Bayraktarı olup şu yüce dînin,
Bozup yuvasını kavganın, kinin,
Vatanda aç kalmış bir güvercinin,
Hesabını sormayanlar bilemez…

Hamlık yoktur bu milletin soyunda,
Kemlik yoktur evlâdının huyunda,
Kol kola girip de sınır boyunda,
Etten duvar örmeyenler bilemez…

Yiğitlerim bu sevdanın düşkünü,
Tadan bilir vatan-millet aşkını,
Namlunun ucundan cennet köşkünü,
Ayan beyan görmeyenler bilemez…

Yüce tutmak için Allah adını,
Birlik olup ihtiyarı, kadını,
Dede, baba, kardeş; öz evlâdını,
Al bayrağa sarmayanlar bilemez…