DÜŞMEYE!..

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

Dîn-i İslâm, o güzel nazlı kuğu,
Ateş altında ne hâl? Taştı buğu.

Hırlıyor, bombalıyor kâfirler,
Döndü enkāza bütün Orta Doğu.

Çiğniyor hokkabazın ağzı barış,
Durmadan, patladı her kan oluğu.

Çâre tek Sen’de İlâhî, Sen acı!
Boğmasın ümmeti zulmün doruğu!

Yalvarır dert ile Seyrî; yâ Rab!
Mazlumun düşmeye bayrak ve tuğu…

vezni: feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)