YİRMİ SEKİZ HARFE SIĞAN KÂİNAT…

ŞAİR : TÂLÎ (Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI) tali@yuzaki.com -Ali HÜSREVOĞLU’ya- Yirmi sekiz harfe sığan kâinat… Çizgide sırlandı mücerret sanat… Resmederek, cezbederek, mest eder… Kâbe dilin levhasıdır hüsn-i hat… Ney ile kardeş kalemindir, murat, Sustu nefes, gürledi hâmuş hayat, Gözde cemal, ruhta kemal rüzgârı; Gönle Hudâ nefhasıdır hüsn-i hat… İnce gubârîde mükemmel hasat, Dev azamet hükmü, celî saltanat… Taş ve kâğıt, lâl […]

UFUK PEYGAMBER HİLYESİ

Ali HÜSREVOĞLU husrevoglu@yuzaki.com Tasarım ve hat: Ali HÜSREVOĞLU Yazı türü: Sülüs-nesih Tezhip: Ayfer DEMİR Özelliği: Türünde ilktir. Tanıtım: Türünde ilk olarak tasarlanan bu hilye-i şerîfe, Canlar Cânı Sevgili Peygamberimiz’in alabildiğine geniş ve sonsuz bir ufuk olması özelliğinden hareketle tasarlanmıştır. Şu sebeple ki, O’nu bütün yönleriyle incelemeye çalışan kim olursa olsun ahlâk ve şahsiyetinin son noktasına ulaşamaz. Kişiler ve çalışma grupları […]

Cennet Müjdesi 8 VEFATINDAN SONRA VASİYETTE BULUNAN SAHÂBÎ

Ali HÜSREVOĞLU Fahr-i Kâinat Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in irtihâli üzerinden kısa bir zaman geçmişti ki bazı kabileler dinden dönüş hareketini başlattılar. Bu irtidat hareketi, yeni orduların hazırlanmasını ve Medine-i Münevvere’den sevk edilmesini gerektiriyordu. Müslümanların bu duruma kararlılıkla ve etkili bir güçle el koyması kaçınılmazdı. Nitekim mürtedler arasında yalancılar ve peygamberlik iddiasında bulunanlar zuhur etmişti. Bu sıkıntı baş gösterdiği esnada […]

Cennet Müjdesi 7 ÂYET ÂYET HÂTIRALAR

Ali HÜSREVOĞLU Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in kâtibi ve hatîbi, cennetle müjdelenen sahâbî Sâbit bin Kays -radıyallâhu anh-’ın Kur’ân-ı Kerim âyetlerinin nüzulüne sebep olan pek çok hâdisede yer aldığını ifade etmiş ve birkaç misal vermiştik. Hazret-i Sâbit’in âyet âyet hâtıralarla dolu ömründen, Kur’ân-ı Kerim’e karşı hassasiyetini en güzel şekilde ortaya koyan bir hâtırası da şudur: Kullarının, Habîb-i Edîbi’ne karşı muhabbet, […]

Cennet Müjdesi 5 KAYBOLAN DEVE

Ali HÜSREVOĞLU Sâbit bin Kays -radıyallâhu anh-’ın güzel hasletlerinden biri de kendisine yapılan iyiliği unutmaması ve yeri geldiğinde onu zikretmeyi bilmesiydi. İşte Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- ve Sa‘d bin Ubâde ile yaşadığı şu hâtırada da öyle olmuştu: Hazret-i Sâbit, Veda Haccı’nda Rasûlullâh’ın yakınında ve hizmetinde idi. Efendimiz’in sefer için hazırlanmış devesinin kaybolduğunu duyunca, Sa‘d bin Ubâde ile oğlu […]