EMÂNETLER EHLİNE!

YAZAR : Sami GÖKSÜN Emânet kelimesi çok farklı anlamlarda kullanılmıştır. İnsanın; gerek Allâh’a, gerek ailesine ve gerekse içinde bulunduğu topluma ve hattâ insanlığa karşı vazife ve sorumluluklarından tutunuz da, korunmak üzere geçici bir süre için yanında bırakılan eşyaya varıncaya kadar hepsine emânet denir. Şunu net olarak söyleyebiliriz ki, insanın mes’ûliyet sahasına giren her şey bir emânettir. Peygamberlerimizde bulunması gerekli beş […]

Continue reading »

TAHSİL KAPISINDA

İşaretler YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Geçtiğimiz yıl bir öğrenci yurdunda, çoğunluğu bizim gibi ailelerin çocukları olan üniversiteli kızlarımızla sohbete çağrılmıştım. Biraz sohbetten sonra; “Gençler biz yetişkinleri hep dinliyor, biraz da biz onları dinleyelim.” niyetiyle, soru ve fikirleri varsa söylemelerini istedim. Önce çekindiler, sonra yavaş yavaş açıldılar. Bir kızımız şöyle dedi: “Ben mimarlıkta okuyorum. Son sınıfa geldiğim hâlde hâlâ […]

Continue reading »

Evlâtlarımızın Hakkı

YAZAR : Sami GÖKSÜN Yaz mevsiminin gelmesi ve okullarımızın tatile girmesi ile birlikte; çocuklarımızın ortaya çıkacak boş zamanlarını değerlendirmek için, anne ve babalara önemli vazifeler düşmektedir. Bu konuda yüce Rabbimiz, mes’ûliyeti olanları Kur’ân-ı Kerîm’inde şöyle uyarıyor: “Ey îmân edenler! Kendinizi ve aile efrâdınızı yakıtı insanlar ve taşlardan ibaret olan ateşten koruyunuz.” (et-Tahrîm, 6) Bu mevzuda Cenâb-ı Hak açıkça bizlere; «Ey […]

Continue reading »

İHMAL EDİLEN BİR KUL HAKKI 

YAZAR : Mustafa Asım KÜÇÜKAŞCI tali@yuzaki.com   ÖRFÎ CÂHİLİYYE Yıllar önce müftülükte vazife yaptığım zamanlar. Zaman zaman fetvâ soranlar olurdu. Genç bir adam geldi. Dedi ki: “–Babam birkaç sene evvel öldü. Mîrâsı taksim ederken, analığımıza kötü bir bahçe verdik. Şimdi analığım da öldü. Bahçe kimin olacak?” Dedim: “–Analığınızın vârisleri kim ise onlara kalacak.” “–Ama” dedi. “Bahçe, babamın bahçesi? Bahçe bize […]

Continue reading »

BİR CENNET YASAĞI

YAZAR : Sami GÖKSÜN İki insanın arasını bozmak için, sözü birinden alıp diğerine götüren kimselere nemmam veya koğucu denir. Bu davranışı yapanlar, insanları birbirine düşman ederler. Toplumun huzurunu temelden sarsan bu tür hareketlerden uzak durmak lâzım. Oysaki, İslâm dîni sevgi, saygı ve insanlar arasındaki muhabbeti çok önemli görür. Cenâb-ı Hakk’ın yasakladığı koğuculuk ve nemmamlık ise; insanlar arasındaki, sevgi, saygı ve […]

Continue reading »

GÖZÜNE BAKIYORUM…

YAZAR : Fatih GARCAN fatihgarcan@hotmail.com –Selâmün aleyküm. –Ve aleyküm selâm bey, buyur hoş geldin. –Hoş bulduk hanım, Allah râzı olsun. Hatice Hanımı gördüm az önce durakta, bize mi gelmişti? –Evet, bugün misafirimdi. Senin geliş saatine göre müsaade aldı. –Allah muhabbetinizi bozmasın. Sen gitseydin ya, kadıncağızı yormasaydın. –Kendi gelmek istedi. «Evde çok daralıyorum abla, müsaitsen gelebilir miyim?» dedi. –Öyleyse tamam. Çocuk […]

Continue reading »

Hayat Yolculuğunda UNUTAMADIĞIM KARELER -13-

YAZAR : Mehmet MENCET BASİT ZANNEDİLEREK DÜŞÜLEN BÜYÜK FÂCİALAR Bir kıssa vardır: “Günlerden bir gün şeytanın yolu bir köye düşmüş. Keyfi yerinde olan şeytan, sırtını bir ağaca dayamış ve buzağısı kazığa bağlı olan ve ineğini sağan genç bir kadını uzaktan izlemiş. Şeytan; kadını epeyce izledikten sonra, yerinden kalkıp kazığa bağlı buzağının ipini biraz gevşetmiş. Buzağı bu, az ötede annesinin sütünün […]

Continue reading »

Hayat Yolculuğunda UNUTAMADIĞIM KARELER -12-

YAZAR : Mehmet MENCET BOŞANMA ve EBEVEYNLERİN ROLÜ Bugün gençler; bütün maddî imkânlarını son noktasına kadar zorlayıp, hattâ kredi bile alıp, hiç eksiksiz yuva kuruyorlar. Kimseye danışmadan, kafalarına göre bir eş seçiyorlar. Şimdilerde bir «elektrik alma» lâfı çıktı. Aileler birbirine uyumlu mu, rızâları var mı? Düşünmüyorlar. Aileler uyuşmayınca, biraz da maddî imkânsızlıklar, taksitler arasında bocalama, belki de iş kaybı… derken […]

Continue reading »

KIZIMA…

ŞAİR : VAROĞLU (Mehmet Ali VAR) varoglu5@gmail.com Gönül bahçemin en nâdîde gülü, Gurbette sararıp solmasın kızım. Yuvamın neşeyle coşan bülbülü, Hasret acısıyla dolmasın kızım. Yalnızlığı varlığınla kaldırdın, Yüreğimi umudunla doldurdun, Başarınla yüzümüzü güldürdün, Sevincin yarıda kalmasın kızım! Mala-mülke gösterme pek ihtiras! En büyük zenginlik takvâyla, ihlâs, Bırakmak istersen faydalı miras, Nefsin, mâsivâya dalmasın kızım! Herkesi yordu bu hayat yarışı, Yaşayan […]

Continue reading »

Zerresi Cennete Mâni: KİBİR

YAZAR : H. Kübra ERGİN hkubraergin@hotmail.com Televizyon dizilerinin ahlâkî tahribatı üzerine birçok yazılar yazılmıştır. Hayâ duygusunu aşındıran, hassâsiyetleri körelten, aile hayatımıza uygun olmayan senaryolar; genellikle dizilerin ilk akla gelen tahribatıdır. Böyle sahnelere yer vermeyen çeşitleri ise zararsız telâkki edilerek seyredilir. Hâlbuki bu çeşit diziler de hiç farkında olmadığımız birçok tahribat yapmaktadır. Meselâ; sempatik gösterilen karakterler vasıtasıyla yalan söylemeyi, ikiyüzlülük yapmayı, […]

Continue reading »
1 2 3 4 5 7