گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم

 

عثمان ‏طاش

 

بر ‏عمر خرجادم ‏یالان ‏دنیایە ، 

‏گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم … 

چلە چكدم ، بل باغلایوب ‏خولیایە ، 

‏گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم … 

 

اوقوللر بیتیروب دیپلومە آلدم ، 

‏نیجە مال ملك ، مقام ‏صاحبی اولدم ، 

بر ‏خیلی ‏ظاهری بیلگی یە طالدم ؛ 

‏گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم … 

 

دڭزلری گچوب ، طاغلری آشدم ، 

بر ‏لیلا اوغرینە چوللر طولاشدم ، 

‏صاییسز مجازی عشقلرە دوشدم ؛ 

‏گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم … 

 

باقییی اونوتوب ، ‏فانییی ‏سچدم ، 

نفس ایستەدكجە ، هپ ییوب ‏ایچدم ، 

‏ساختە ‏ذوقلر ‏ایلە ‏كندیمدن گچدم ؛ 

‏گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم … 

 

 ‏صوڭندە أولنوب ، بر ‏یووە قوردم ، 

موتلو اولمق ‏ایچون چوق ‏امك ویردم ، 

بابالق ، ‏ددەلك ، حظّنە ‏واردم ؛ 

‏گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم … 

 

 آڭلادم ‏كە عاجز ، مسكین ، بر قولم ، 

« حی » دن گلوب « هو » ‏یه ‏گیدرمش ‏یولم ، 

بر باقدم ، قاپویە طیانمش ئولوم ؛ 

‏گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم … 

 

پشیندن قوشدیغم ، ‏سرابمش مگر ، 

اوڭا گوڭل ویرن خرابمش مگر ! 

عثمانم ‏صوڭ طوراق ‏ترابمش مگر ؛ 

‏گنە ‏هیچ بر شیئی ، ‏تام ‏ایدەمدم …

GENE HİÇBİR ŞEYİ, TAM EDEMEDİM…