ELVÂN OLDU…

SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ)

 

 

Dün Sen’in nûrunla ey Yâr, âdetâ bir renk idi,

Şimdi gurbet mevsiminden, onca elvân oldu aşk!..

Ektiğin münbit başaklar etti zümrüt her yeri,

Bin verip her tâneden, eylülde safrân oldu aşk!

 

vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilâtün / fâilün

‏ألوان اولدی