İYİLİĞİ EMİR

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com Allâh’a, ahrete inanan erler, Hakk’ın tembihini, canıyla dinler. Birbirine dosttur bütün mü’minler, Emr-i mâruf, nehy-i münker ederler. Muhammed ümmeti, hayırlı ümmet! Mârûfun emrine, ettikçe himmet, Bütün insanlığı edinip zimmet; İrşad gayretiyle didinir terler. Münafığın hâli, tam bunun tersi, Kötülük emretmek, değişmez dersi, Mârûfa engeller koymaya hırsı; İçinde depreşir, fitneler şerler. Kötülük görünce, elinle düzelt! Gücün yetmez […]

Continue reading »