«ONLARIN ÂLEMİNDE!»

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com Hak aşkıyla mey içilir, Dost, onların âleminde. Hâlden hâllere geçilir, Dost, onların âleminde. Geceleri güneş doğar, Seherlerde nurlar yağar, Bir ömür, bir âna sığar; Dost, onların âleminde. Gözler, her zaman yaşlıdır, Gülüşte hüzün saklıdır, Hüzünde sevinç saklıdır; Dost, onların âleminde. Halk içinde hak bulunur, «Fenâfillâh»a varılır, Yâ-Sîn sırrına erilir; Dost, onların âleminde. Belâ ve cefâ bal gelir, […]

Continue reading »

İSLÂM’I YAŞAMAK RAHMET

ŞAİR : SEYRÎ (M. Ali EŞMELİ) Kalbe kevser suyu, bir âb-ı hayat; dîn-i mübîn, Onu içtikçe şifâ buldu semâvât u zemîn! Kaldırır, yerde bırakmaz kulu İslâm burağı, Götürür ümmeti mîrâca Muhammed el-Emîn! O cihân tâcı, duâ kıldı günâhkâra dahî, Hep berâber diyelim cân u gönülden; âmîn! Feyz-i İslâm’a avuç, sâdece insanlar mı? Cümle dağlar, dereler, ay ve güneşler mü’min! Öyle […]

Continue reading »