BEŞİ BİR YERDE

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Rasûlullah bir gün şöyle buyurdu:
«Mü’minin mü’minde hakları beştir.»
Defalarca ashâbına duyurdu:
«Bütün inananlar dinde kardeştir.»

Selâmı almaktır beş hakkın ilki,
Almak vermekten de evlâdır bil ki,
Geldiğin meclise selâmla gel ki;
Muhabbeti, uhuvveti üleştir.

Duydun ki bir yerde kardeşin hasta,
Var yetiş yanına; kederde, yasta,
Gönülden muhabbet, şifâdır dosta;
Hastaya gidene melekler eştir.

Kardeşin evinde varsa cenâze,
Yürek hüzünlenmiş, yaş inmiş göze,
Tesellîye muhtaç, acısı taze;
Sen serinlik götür ora ateştir.

«Gün olur da sana gelirse davet,
Severek olmalı ona icâbet.»
Mâzeretin yoksa demeli: «Evet!»
Var ki muhabbeti ziyadeleştir.

Her kim ki bu yolda gayret güderse,
Dünya güler, dostlar gelir giderse,
«Yanında aksıran kul hamd ederse;
Rahmet duâsını ona yetiştir.»

Kul Hakkı, hikmettir Rasûl’ün sözü,
Sönmesin gönlünde muhabbet közü,
Üç günlük dünyada kelâmın özü;
Sünneti yaşamak ne güzel iştir.