MÜFLİS

Hakkı ŞENER sairimam01@hotmail.com

 

Rasûlullah bir gün sordu ashâba;
“Müflis kime denir, söyleyin bana!”
Dediler: “Tükenmiş, bitmiş hesaba,
İflâs etti, deriz işte biz ona!”

Dedi: “Gerçek müflis kimmiş bir görün:
İlk hesapta çokça bulunan kârın,
Nasıl bittiğinin farkına varın,
Siz mahkûm olmayın böyle bir âna!

Kul çok oruç tutmuş, hem vermiş zekât,
Namazlar da kılmış binlerce rekât,
Getirmiş yanında hayırlar kat kat;
Ödeşme gününde yetmemiş buna!

Diliyle kalplere açmış çok yara,
Gıybette bulunmuş, etmiş iftira,
Eliyle nicesin düşürmüş dara;
Acılar bırakmış yüzlerce cana!

Herkes gelip ondan hakkını almış,
Alacaklı olan daha da kalmış,
Şimdi günahların talibi olmuş;
Ağlıyor hâline bak, yana yana!

Getirdiği bunca hayır hasenat,
Onu kurtarmaya yetmemiş heyhât!
Denmiş: «Hakkın olan şu azâbı tat!»
Amelinden işte bu kaldı sana!”

Kul Hakkı der: Yâ Rab züle düşürme!
Bizleri de böyle hâle düşürme!
Günahkâr nâmıyla dile düşürme!
Hâlimizi tebdil eyle rızâna!