MUZDARİP

NİYAZKÂR (Köksal CENGİZ) niyazkar@gmail.com

 

Bir ışık hızıyla geçiyor zaman,
Zaman ki gönlüme vermiyor aman.
Uzayıp gidiyor yollar içimde,
Yolların ahvâli hâlimden yaman.

Bir âlem ki bir âlemin içinde,
Koca cihan bir elemin içinde,
Nice sırlar bir kalemin içinde;
Yazmaya takat yok, yetmiyor güman.

Bir küfür yeli ki, toz duman eser,
Ar, edep, hayâdan kalmamış eser,
Cüceler dev olmuş önümü keser;
Nerede şecaat? Zordadır îman.

Turan illerine hükmeder cadı,
İslâm diyârında zâlimdir kadı,
Kime teslim şu milletin ahfâdı?
Bir çigan havası çalıyor keman.

Basîret, firâset körlüğü seçmiş,
Alperen yiğitler kendinden geçmiş,
Kadırgalar yanmış, leventler göçmüş;
Niyazkâr, kaldı mı bir sağlam liman?