İnsanlığı Kurtaracak İksir;
NEBEVÎ AHLÂK

YAZAR : B. Cahit ÖZDEMİR bcahit@hotmail.com Kur’ân-ı Kerim’de; “Asra yemin olsun ki; insan mutlaka ziyandadır. Ancak îmân edenler, sâlih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye eden ve sabrı tavsiye edenler müstesnâdır.” (el-Asr, 1-3) buyurulur. İslâm dîninin hulâsası olarak da ifade edilen bu ilâhî beyan; günümüzde insanlığın dûçâr olduğu hüsrana işaret ettiği gibi, bunun sebeplerini de ortaya koyar mahiyettedir. İnsanlık bugün derin […]

Continue reading »

ALLÂH’A DAYANIP ŞEVKLE ÇALIŞACAĞIZ

YAZAR : Aydın TALAY aydintalay@gmail. com Bizlere İslâm’ı bahşederek müslüman ana-babadan meydana getiren ve büyük bir şeref taşıyan, orta yolu bahşeden Rabbimiz’e sonsuz hamd ü senâlar olsun. Dünyanın en büyük nimeti olan Müslümanlığı doğru anlamayı ve yaşamayı Mevlâ cümlemize lutfetsin. Gerçekten değerlerin altüst edilmeye çalışıldığı, dünyevî hastalıklardan olan menfaat, mevkî, makam, mal ve para sarhoşluğunun kasıp kavurduğu bir ortamda İslâm’ı […]

Continue reading »