BİRİ BİZİ GÖZETLİYOR…

Kemal AKGÜL kemalakgul1903@gmail.com

 

Yanılıp da yoldan sapma!
Biri bizi gözetliyor…
Utanacak işler yapma!
Biri bizi gözetliyor…

İş çevirme arsız arsız,
Kim yalancı, kimdir hırsız?
Kayıt yapar kamerasız;
Biri bizi gözetliyor…

İster âsî, ister dindar,
Omuzunda çifte radar,
Beşikten mezara kadar;
Biri bizi gözetliyor…

Kulluğunda gaflet etme!
Ömrünü boşa tüketme!
Olur olmaz yere gitme!
Biri bizi gözetliyor…

Not tutulmuş amelimiz,
Sevâbımız, vebâlimiz,
Ayan beyan her hâlimiz;
Biri bizi gözetliyor…

Akgül sözü öze vere,
Doluyor verilen süre,
Yaşayalım ona göre;
Biri bizi gözetliyor…