GÖNÜL DEDİĞİN, BİR HANDIR!

Osman TAŞ osmantas909@gmail.com

 

Gönül dediğin, bir handır,
Biri gelir, biri gider!
Dünya devre mülk mekândır,
Biri gelir, biri gider!

İnsan, îman varsa insan,
Yoksa içi boş bir kovan!
Say ki konuşan bir hayvan,
Sürü gelir, sürü gider!

Haramdan sakınan gözü,
Hep hayır söyleyen sözü!
Aşk ile pak eden özü,
Arı gelir, duru gider!

Biri Kur’ân, biri Sünnet,
Sarılanlar yaşar cennet!
Hiç kimseye etmez minnet,
İri gelir, iri gider!

Nerden geldiğini bilen,
Menzili hakikat olan!
Osman’ım ölmeden ölen,
Diri gelir, diri gider!

4 Mayıs 2021