OLMAZ!..

Servet YÜKSEL servety@t-online.de   Allâh’ın adıyla söze başlarız, Bir mum yakmaz, karanlığı taşlarız, Bu dâvâya gönül vermeden olmaz!.. Tevhid bayrağındı, şahâdet tuğun, Kılıçtan keskindi kutlu buyruğun, O şanlı devlete ermeden olmaz!.. Türk imzalı, gül kokulu ferman bu, Hasta çağa; gam, kasvete derman bu, Yürekleri Hakk’a kurmadan olmaz!.. Ey yiğitler, sefer kızılelmaya, Selâm sonsuzluğa, yıldızla aya, Beş vakit dîvâna durmadan olmaz!.. […]

Continue reading »