MEVLÂNÂ’NIN GAZELİNİ TÜRKÇE SÖYLEYİŞ -3- HADİ CAN VER; O BAKIŞTAN, O DUDAKTAN KORKMA!

Harun Ö­ĞMÜŞ harunogmus@gmail.com

 

Çok güzel bir darı, gel haydi tuzaktan korkma!
Bakma gel! Öyle durup aşka uzaktan, korkma!

Sendedir gözleri rindân-ı kirâmın, hadi gel!
Hepsi bekler seni dostun olaraktan, korkma!

Hadi gel, istediğin bâde ve sâkî ile gel;
Aşk sultânına bend ol, olacaktan korkma!

Duymuşundur bu yolun korkulu yol olduğunu
Ama yâr âb-ı hayattır, o sulaktan korkma!

Vaktin Îsâ’sıdır, öldürse de ihyâ eder aşk
Hadi can ver; o bakıştan, o dudaktan korkma!

Bana bir kâse sunup sevgili rü’yâda dedi:
«Bunu iç, gayrı efendiyle uşaktan korkma!»

Dedim: «Olmaz güpegündüz Ramazan vakti!» dedi:
«Savmı bozmaz bu şarap, iç hadi kurban, korkma!»

vezni: feilâtün / feilâtün / feilâtün / feilün
(fâilâtün) (fa’lün)

________________________________
* Biyâ ki dâne latifest, rev, zi-dâm meters,
Kumâr-hâne der-â v’ez nenengi nâm meters.
matla’lı gazel. (Dîvân-ı Kebîr, haz. Şefik CAN, Ötüken, İstanbul 2000, II, 113)