YALAN

Bekir İsmet ÇİÇEK bekirismetcicek@gmail.com

 

Bir arada duramazlar,
Yalan gelir, îmân gider!
Aynı kalbe giremezler,
Îmân gelir, yalan gider!

İlk yalancı, mel‘un şeytan,
Yeminine kanıp insan,
Yaşadı cennette hüsran;
Yalan gelir, iz‘an gider!

Göstererek akı kara,
Açar vicdanlarda yara,
Huzur kaçar uzaklara;
Yalan gelir, eman gider!

Sözlerin en pespayesi,
Münafığın sermayesi,
Fitne fesattır gayesi;
Düşman gelir, düşman gider!

Yalan şâhitlik günahı,
Ayyûka yükseltir âhı,
Büyük günahtır billâhi;
Bühtan gelir, bühtan gider!

Fâsıktan gelen habere,
Kulak verenler habire,
Sûikastla itibara;
Pişman gelir, pişman gider!

Büyük musîbet ve keder,
Yüzsüz yalancı bir lider,
Halkı ateşe sevk eder;
Hüsran gelir, hüsran gider!

Yalan, stratejik silâh,
Söyler düşman, akşam sabah,
Aldananlar olmaz iflâh;
Yalan gelir, vatan gider!

Zındıklarda kalpler mezar,
Îman yok ki gelsin zarar,
Yalan söyler, yalan yazar;
Yalan gelir, vicdan gider!