ŞOL RIZÂ KAPISINDA BOYNU BÜKÜK GEDÂSIN

Şerife Şule TESLİMOĞLU serifeteslimoglu00@gmail.com

 

Sevinç pırıltısını hüzün bulutu kaplar,
Âhirete uymazsa dünyadaki hesaplar,
Saman alevi gibi parlayıp çabuk söner;
Amel defterlerine çalışmayan kitaplar.

Şûle, Hak’tan geleni sakın kendinden sanma!
Nefis ile şeytanın iğvâlarına kanma!
Şol rızâ kapısında, boynu bükük gedâsın;
Dünyanın göz alıcı renklerine aldanma!

Nakış nakış işleyip, ilmek ilmek örsen de,
Hece hece dokuyup, kilim diye sersen de,
Hak râzı olmadıkça, amel-i sâlih olmaz;
Kalemin eserini kâğıtlarda görsen de.

Bir hoş sedâ bırak git, yerin onunla dolsun!
Bıraktığın hoş sedâ, tam pesendîde olsun!
Yazılan şiir, nesir; etsin gönüle tesir;
İhsân eden Müessir, O’na sonsuz hamdolsun!

Yâ Rab! Hayırlı ise lutfeyle kalemime!
Kalemi rızân için aldır âciz elime!
Mürekkebi merhamet, yazısı sevgi olsun;
Habîbi’ne yol alsın yürüyen her kelime!