YÂR İSTER…

FECRÎ (İbrahim BAZ) ibrahim.baz@hotmail.com

 

Aşktır ezel mâyesi, bundan gönül yâr ister…
Sığmaz yalan dünyaya, başka bir diyâr ister…

Yârinden ayrı düşmüş bir hüzünlü bülbüldür,
Can fedâ etmek için, gül yanında hâr ister…

Hiçlik hırkasın giymiş bir dîvâne derviştir,
Varlığın satmak için bir özge pazar ister…

İsa’nın nefesinden doğan sırlı rüzgârda,
Dolaşan pervânedir, yanmak için nâr ister…

Yalan dünyada yârsız kalamaz oldu Fecrî,
Cânân’a vuslat için asılmaya dâr ister…