KENDİMİZE GELMELİYİZ

GÜNBEYLİ (Mahmut TOPBAŞLI) mahtopbasli@hotmail.com

 

-Abdullah GÜLCEMAL Bey’e muhabbetle… –

Silkinip soylu gayretle,
Kendimize gelmeliyiz.
Hâlimize bin hayretle,
Kendimize gelmeliyiz.

Takip edip nurlu izi,
Aşıp deryâyı, denizi,
Silkeleyip kendimizi;
Kendimize gelmeliyiz.

Düşsek gaflet denen nâra,
Ümit bağlarız bahara,
İbretle bakıp mezara;
Kendimize gelmeliyiz.

Uğrayınca türlü derde,
Aranırız derman nerde,
Bayrağın düştüğü yerde;
Kendimize gelmeliyiz.

Hatırlayıp kimliğini,
Yırt at gaflet gömleğini,
Özde bulup örneğini;
Kendimize gelmeliyiz.

Bir an zaaf göstermeden,
Yanlış yollara girmeden,
Boş iplere un sermeden;
Kendimize gelmeliyiz.

Nice sinsi tuzak olur,
Kontrolsüz kızak olur,
Göz yumarsak uzak olur;
Kendimize gelmeliyiz.

Berrak sularım akmalı,
Küskün çiçekler kokmalı,
Tembelliği bırakmalı;
Kendimize gelmeliyiz.

Nefse çağrı duyulardan,
Tehlikeli kıyılardan,
Çıkıp dipsiz kuyulardan;
Kendimize gelmeliyiz.

Bulup dervişlik postunu,
Gülce değiştir üstünü,
Dinleyip Allah dostunu;
Kendimize gelmeliyiz.

Açılsın gönül gözümüz,
Aşkla yanmalı özümüz,
Kesin karar son sözümüz;
Kendimize gelmeliyiz.